- På visse tidspunkter i løpet av døgnet er det mer produksjon av solenergi enn forbruk i enkelte nabolag. Og når det strømmer veldig mye solenergi ut på nettet fra privatboliger på solrike dager samtidig som stadig flere velger å lade elbilen på natten, skaper det økt belastning på det lokale strømnettet. Dette kan skape problemer både for det lokale strømnettet og for de med installerte solcellepaneler. Økning i spenningen i nettet kan også føre til at de med solcellepaneler ikke kan levere all produksjon, noe som resulterer i tap av solenergi. Dersom strømmen som produseres lokalt ikke blir brukt, blir dette også et tap.
Ved å forbruke strømmen når den produseres, unngår vi behovet for å bygge nye strømlinjer, i tillegg til å unngå støy, graving og bygging i nærmiljøet.

Nettselskapet har cirka 100.000 nettkunder. Det oppgir at hovedmotivet med tjenesten er å tilrettelegge for mer innmating av solenergi uten å måtte heve nettleien for å finansiere økt nettutbygging.

– Mange av oss har fått et forhold til smart lading av elbilen, altså at vi lader på tidspunkter når strømmen i spotmarkedet er billigst, typisk på natten. Problemet med denne typen førstegenerasjons smart lading er at den ikke tar hensyn til belastningen på det lokale strømnettet. Den er ikke «nettsmart». Det er det elementet vi nå introduserer sammen med Norgesnett, sier Kjetil Storset.

Han leder satsingen på «nabolagssystemer» i Volue, en satsing som går under navnet Spark.

Tjenesten vil bli tilbudt i områder der nettet er hardt belastet. I første omgang vil dette gjelde rundt 130 nabolag, men antallet vil øke etter hvert som ny solproduksjon rulles ut. Sluttkunder som velger å bli med i ordningen, vil få en ekstra linje på fakturaen for nettleien fra Norgesnett hvor kompensasjonen vil fremgå. Dette vil være uavhengig av hvilket strømselskap kunden har.

– Hvis vi ikke gjør noe, står vi snart overfor to alternativer. Enten enorme nettinvesteringer, som kundene betaler gjennom økt nettleie. Eller struping av solenergiproduksjon og elbillading for å unngå overbelastning. Da synes vi det er mye bedre å gi kundene en liten premie for å lade «nettsmart» med kortreist solenergi.