Med stadig økende grad av klimaendringer og energiforbruk er værbestandig distribusjonsnett viktig for å sikre stabil og trygg strømforsyning. ABB har investert tungt i å studere effekten av jordfeil i distribusjonsnettet. Den omfattende forskningen har gitt resultater og er den første i markedet med ny beskyttelsesmetode.

- Teknologien er resultatet av flere års forskning og utvikling, samt tett samarbeid med kundene våre. Denne unike metoden sikrer både pålitelig og presis tidsbestemt beskyttelse, som samsvarer med gjeldende lovgivning under alle typer av driftsforhold, sier Ari Wahlroos, senior ingeniør hos ABB Electrification i Finland.

Beskyttelsesmetoden kan beregne feilstrømmen og estimere den farlige berøringsspenningen på den faktiske lokasjonen som er berørt. Deretter introduserer den en dynamisk driftsforsinkelse. På den måten kan funksjonen tilfredsstille alle krav i henhold til de elektriske sikkerhetsstandardene EN 50522 og IEEE 80. Dette gjør at nettselskaper kan være trygge på at distribusjonsnettet er beskyttet og pålitelig til enhver tid, selv under skiftende feilforhold.

Først i verden
Som den første i verden har det finske nettselskapet Alva allerede tatt ABBs beskyttelsesmetode i bruk. Det har sikret en optimal balanse mellom sikkerhet og kvalitet i strømforsyningen i det finske distribusjonsnettet.

- Den nye jordfeilbeskyttelsesmetoden IFPTOC sikrer at nettets elektriske sikkerhetsgrenser ikke overskrides. Når feilen lokaliseres med prøvekoblinger, beregner og overvåker IFPTOC den faktiske jordfeilstrømmen og justerer driftstiden. Dette sikrer at vi ikke overskrider grensene for menneskelig toleranse, selv under feil, forteller Sakari Kauppinen, driftsleder hos Alva.

I samarbeid med Alva har den nye beskyttelsesmetoden gjennomgått omfattende feltprøver i et typisk nordisk miljø i den finske byen Jyväskylä. Med denne typen feltprøver er det mulig å validere korrekt funksjon av beskyttelsen under ulike jordfeilsscenarioer i landskap preget av utfordrende terreng og hardt klima.

- Jordfeil er den vanligste feiltypen i distribusjonsnett, spesielt på steder med utfordrende jordingsforhold. Kravene til kvalitet og pålitelighet øker stadig. Norge er intet unntak. Denne nye beskyttelsesmetoden vil forbedre ytelsen i det norske strømnettet, både når det gjelder elektrisk sikkerhet og kontinuitet i strømforsyningen, sier Tom Rune Bjørtuft, leder for salg & forretningsutvikling hos ABB Electrification Norway AS.

ABBs nye beskyttelsesmetode IFPTOC ble lansert i første kvartal 2024 og er tilgjengelig på utvalgte produkter, inkludert det nye alt-i-ett vernet Relion REX640.