– Produktene våre kommer hovedsakelig fra en karbonnøytral fabrikk i Finland som bruker all energi fra fornybare energikilder. Fabrikken bruker jordvarme, solceller og varmegjenvinnere på produksjonen til blant annet oppvarming. Selv under kuldeperioden i vinter var fabrikken oppvarmet med restvarmen fra produksjonen. Etter disse tiltakene fikk vi ned energiforbruket med 21 prosent sammenlignet med tidligere. Samtidig er CO2-utslippene redusert med 636 tonn. Dette er en forbedring for hele konsernet, sier Hans Sørholt, produktsjef i ABB. 

Som produktansvarlig for installasjonsprodukter jobber han med alt fra brytere, stikkontakter, dimmere og bokser til porttelefoner og smarthusløsninger.

Kortreiste elektroprodukter

I tillegg til at fabrikken i Finland er karbonnøytral kan ABB også levere kortreiste produkter.

– Om du ser på Saga-produktene så produseres omtrent 70 prosent av disse på fabrikken i Finland. Resten kommer fra fabrikken i Tyskland, Tsjekkia og Spania. Transporten gjør at disse produktene er kortreiste sammenlignet med mye annet i markedet.

Saken fortsetter under bildet:

Bildet: Slik ser den nye Saga-serien som er produsert i biosirkulær plast ut.

Sørholt forteller at selskapet er opptatt av å dokumentere produktenes klimaavtrykk, og har derfor et høyt fokus på miljødeklarasjoner som EPD.

– EPDen viser energiforbruk i produksjonen og gir et livsløpsbasert regnskap til et produkt der alle miljøpåvirkninger er kartlagt. Som et globalt ledende teknologiselskap er det viktig for oss å være transparente og vise til dokumentasjon, slik at vi forenkler innkjøpsprosessen til kundene våre fra et bærekraftperspektiv, sier Sørholt.

EPD-dokumentene er offentlig tilgjengelig på EFO-Basen og er tredjeparts-sertifisert.

Bruker biosirkulært materiale

ABB satte allerede i 2019 mål om å redusere karbonutslippene med 80 prosent innen 2030. Som en del av å nå klimamålene ønsket ABB å utvikle en miljøvennlig produktserie, og slik ble Saga født.

– Valget falt på biosirkulært materiale. Dette er et materiale som bruker restavfall fra industrien, eksempelvis matolje fra frityrsteking, restavfall fra treindustrien og tallolje fra papirindustrien. Gjennom å gjøre dette tar vi ikke av naturressursene som vi har gjort tidligere med plastprodukter.

– I tillegg er det biosirkulære materialet ISSC+-sertifisert. For å oppnå denne sertifiseringen blir fabrikken, leverandørene og resten av prosessen kontrollert for å sikre at dette faktisk er et biosirkulært materiale.

– Om du ser fem år tilbake var det ikke så mange som hadde fokus på bærekraft i vår bransje. Nå begynner vi å se en endring, og det er gøy å se at flere har begynt å tenke bærekraftig produksjon og logistikk, sier han.

I første omgang har selskapet lansert innfelt installasjonsmateriell, alt fra brytere til stikkontakter i smarthus-løsningene deres. I juni lanseres produktene som påvegg med samme materiale og design.

God mottakelse i et relativt umodent marked

Hvordan har mottakelsen i markedet vært?
– Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger og opplever at mange er opptatt av bærekraft. Det koster litt mer å produsere med biosirkulært materiale enn tradisjonelle plastikkprodukter. For mange er vi nok tidlig ute, men vi vet det vil bli viktigere fremover å redusere miljøavtrykket der man kan.

– Vi håper at føringer fra myndighetene gjør at byggenæringen i større grad tenker på hva man bør bruke i et bygg fremover. Mange glemmer at slike produkter, som elektriske installasjonsprodukter, vil ha positiv innvirkning i klimaregnskapet til byggene, sier han. 

Jobber kontinuerlig med bærekraft

Sørholt forteller at ABB er på en reise mot å erstatte konvensjonell plast med biosirkulært materiale innenfor installasjonsprodukter, og det hele begynte med å eksperimentere på enkle plastprodukter. Siden den gang har de stadig utviklet og utvidet med nye bærekraftige produkter og løsninger.

– Vi startet med et dekklokk til en veggboks, der vi valgte å bytte ut materialet i lokket med resirkulert plast fra husholdninger. Etter det har vi begynte å produsere fargede AP9 koblingsbokser av resirkulert materiale hvor vi sparer 40 prosent CO-2 utslipp og 90 liter vann i produksjonsprosessen. I tillegg jobber vi konstant med å gjenbruke rester av plast i andre produkter, og med forpakninger for å transportere minst mulig luft, forteller Sørholt. 

Konsernet har allerede redusert 70 prosent av sine utslipp og er godt på vei mot målet om 80 prosent reduksjon innen 2030. Divisjonsleder Deniz Aluc påpeker viktigheten av å være en global teknologileder som viser vei mot lavere klimaavtrykk.  

– I ABB er vi forpliktet til å gjøre vår egen drift mer bærekraftig og levere teknologi som støtter våre kunder, partnere og lokalsamfunn med å nå sine klimanøytrale mål. Produktserien Saga er et av mange skritt  i riktig retning mot sirkularitet i vår produktportefølje, og vi vil fortsette å øke bruken av biosirkulære materialer som en del av vår reise mot netto nullutslipp i 2050, avslutter Aluc.