51 prosent av søkerne har yrkesfaglig utdanningsprogram som førsteønske. Søkningen til yrkesfag har økt de siste årene i et flertall av fylkene, men i Oslo har utviklingen gått i motsatt retning. Her søker kun 25 prosent yrkesfag. Flere jenter søker de tradisjonelt guttedominerte utdanningsprogrammene, inklusiv elektro, viser tallene.

Av det totalt antall søkere til elektro og datateknologi, er 8,3 prosent kvinner, mot 7,6 prosent i fjor.

- Trenger flere fagarbeidere

- Elektrobransjen trenger flere fagarbeidere og lærlinger. Det er derfor gledelig at antall søkere til elektro og datateknologi øker og det er svært positivt at flere kvinner har oppdaget elektrobransjen og bidrar til å øke søkertallene. Det har aldri vært så mange kvinnelige søkere til elektro og datateknologi som nå i 2023, sier Nelfos fagsjef for utdanning.

- Bransjen vår arbeider hver dag med klimavennlige og fornybare energikilder. I tillegg monterer elektrobransjen moderne elektriske installasjoner som gjør at bolig og andre bygg reduserer sitt energiforbruk. Det er også elektrobransjen som bygger solcelleanlegg for lokal produksjon av energi og ladeanlegg for bil og skip. Alt dette er viktige bidrag i det grønne skifte og for at Norge skal nå sine klimamål.

Marginal øking

Totalt, er det 3376 søkere til elektro og datateknologi, mot 3354 i fjor. Altså en svært marginal øking. Det vil si at bransjen fortsatt har en stor jobb å gjøre for å øke rekrutteringen!