– Det er en stor fjær i hatten at Oslobygg har valgt oss som sin sky- og automatiseringspartner for porteføljen av solcelleanlegg. Avtalen er den største vi har inngått innen datafangst av solenergiinstallajoner. Vi ser frem til å jobbe sammen om dette i tiden fremover, sier Hanne Torp Nilsen i Guard Automation i en pressemelding. 

Selskapet bistår om lag 40 prosent av norske kommuner med systemer for kritisk infrastruktur.

Profesjonaliserer driften

Energi- og miljørådgiver i Oslobygg, Andreas Nilsen, forklarer at det ferske samarbeidet med Guard er med på å profesjonalisere driften av solcelleanleggene.

– Oslo kommune har en ambisiøs satsing på solenergi. Fremover kommer det omtrent ti nye anlegg i året, deriblant det nye Tøyen badet, Hovseter ungdomsskole og Bjørnsletta skole. Derfor har vi et stort behov for å forenkle, profesjonalisere og standardisere driften av solcelleanleggene, sier Nilsen som ledet anskaffelsesprosessen.

Han forteller at solcelleanleggene produserte i fjor et sted mellom 4-5 GWh. Det er nok strøm til å dekke behovet til 200-250 eneboliger et helt år.

– Vi ser virkelig frem til å få samlet all driftsdata fra solcelleanleggene i én plattform som fungerer på tvers av alle solcelleleverandører. I dag har vi nemlig fem ulike driftsløsninger vi må innom hver eneste dag for å se til anleggene. Det er både tidkrevende, gjør driften unødvendig vanskelig og øker risikoen for nedetid, sier Nilsen.

Han forteller at den nye felles skyløsningen vil være på plass i løpet av høsten og gi flere gevinster.

– Det blir enklere og mer effektivt å se til anleggene, rette feil, hente ut rapporter og å kontrollere at anleggene leverer det vi er lovet. Vi vil motta alarmer straks et anlegg går ned, eksempelvis kan invertere slå ut hvis brannalarmen går og da er det viktig å få i gang den fornybare energiproduksjonen raskt, sier Nilsen.

Legger forholdene til rette for fremtiden

Nilsen i Oslobygg peker på at det er en stor fordel å samarbeide med en norsk aktør fordi det blir enklere å utvikle løsningen i fellesskap og gir trygghet om at dataen er lagret i Norge.

– I tillegg legger skyplattformen forholdene til rette for at vi på sikt kan bevege oss i retning av prediktivt vedlikehold. Altså at feil rettes før de oppstår ved hjelp av maskinlæring og prediksjon. Digitalisering av driftsdata skaper store muligheter for smartere drift og energistyring. Dessuten blir datautveksling med forskningsmiljøer som eksempelvis Sintef og Institutt for energiteknikk enklere, sier Nilsen.

Han forteller at skyløsningen har stor fleksibilitet som eksempelvis gjør det mulig å kombinere data fra vekselrettere, batteribanker, energimålere, værforhold og strømmarkedet.

– I sum gjør dette nye drift og overvåkningssystemet at Oslo kommune får mer igjen for solcelleinvesteringene, avslutter han.