Schneider Electric, global leder innen digitalisering av energihåndtering og automatisering, inngår samarbeid med NVIDIA med mål om å optimalisere datasenterinfrastruktur. 

Det nye referansedesignet vil føre til banebrytende fremskritt innen kunstig intelligens (KI) og digital tvilling-teknologi – med optimalisering av ytelse, skalerbarhet og energieffektivitet som resultat. 

Schneider Electric vil benytte sin ekspertise innen datasenterinfrastruktur og NVIDIAs avanserte KI-teknologier for å utforme det som blir det første, offentlig tilgjengelige referansedesign for AI-datasentre. Det nye designet omdefinerer standardene for utvikling og -drift av KI-datasentre. 
 

En energiutfordring

KI tas i bruk i flere sektorer og utfordrer med sitt økte behov for prosessorkraft sammenlignet med tradisjonell databehandling. Fremveksten av KI har ført til en eksponentiell økning av energibehovet og større kompleksitet i designet og driften av datasentre. Datasenteroperatører jobber febrilsk med å bygge og drifte nye fasiliteter som er både energistabile, energieffektive og skalerbare.

– Sammen legger vi til rette for fremtidens bruk av kunstig intelligens i virksomheter, sier Pankaj Sharma, Executive Vice President, Secure Power Divisjonen & Data Center Business i Schneider Electric. 

– Ved å kombinere vår ekspertise innen datasenterløsninger med NVIDIAs ledende posisjon innen KI-teknologi, hjelper vi bedrifter med å komme over begrensningene ved eksisterende datasenterinfrastruktur for å frigjøre KIs fulle potensial. Vårt samarbeid med NVIDIA baner vei for en mer effektiv, bærekraftig fremtid som er drevet av kunstig intelligens og preget av store endringer.

Nyskapende referansedesign for datasentre

I den første fasen av samarbeidet vil Schneider Electric introdusere et nytt referansedesign som er skreddersydd for NVIDIAs akselererte serverklynger og utviklet for databehandling, teknisk simulering, elektronisk designautomatisering, datastøttet legemiddeldesign (computer-aided drug design) og generativ kunstig intelligens. Spesielt fokus vil rettes mot høyeffekt-strømdistribusjon, systemer for væskekjøling og styring, med fokus på enkel igangkjøring og pålitelig drift av klynger med høy tetthet. 

Hensikten med samarbeidet mellom Schneider Electric og NVIDIA er å gi datasentereiere og -operatører verktøyene og ressursene som er nødvendige for å sømløst integrere innovative KI-løsninger i datasenter-infrastruktur. Resultatet skal være bedre distribusjonseffektivitet og mer pålitelig drift gjennom hele datasentrenes levetid.

Referansedesignet imøtekommer de skiftende kravene til arbeidsbelastningene knyttet til kunstig intelligens. Det vil tilby et robust rammeverk for implementering av NVIDIAs akselererte databehandlingsplattform i datasentre. Samtidig vil det også optimalisere ytelse, skalerbarhet og bærekraft i datasentre generelt. Partnere, konsulenter og datasenteroperatører kan bruke referansedesignet for å installere KI-servere med høy tetthet i eksisterende og nye datasenterbygg – fullt optimalisert for væskekjølte KI-klynger.

– Gjennom samarbeidet med Schneider Electric, tilbyr NVIDIA referansedesign for KI-datasentre ved å bruke neste generasjons NVIDIA-akselererte databehandlingsteknologier, sier Ian Buck, Vice President for Hyperscale og HPC i NVIDIA. 

– Dette gir organisasjoner den nødvendige infrastrukturen for å utnytte potensialet til kunstig intelligens og fremme innovasjon og digitalisering på tvers av bransjer.
 

Fremtidens veikart

I tillegg til det ovennevnte, vil AVEVA, et datterselskap av Schneider Electric, koble sin digital tvilling-plattform til NVIDIA Omniverse. Målet er å levere et enhetlig miljø for virtuell simulering og muliggjøre sømløst samarbeid mellom designere, ingeniører og ulike interessenter. Det vil fremskynde utformingen og installasjonen av komplekse systemer og samtidig bidra til å redusere kostnader og tiden-til-markedet:

– NVIDIA-teknologier styrker AVEVAs evne til å skape en realistisk og oppslukende samarbeidsopplevelse, med grunnlag i rik data og AVEVAs digital tvilling, sier Caspar Herzberg, CEO i AVEVA. 

– Sammen skaper vi en fullstendig, industriell virtuell virkelighet som kan simulere prosesser, modellere utfall og påvirke virkelighetens endringer. Denne sammenslåingen av digital intelligens og resultater fra den virkelige verden har potensial til å revolusjonere måten industrien kan operere på: mer sikkert, effektivt og bærekraftig.

I samarbeid med NVIDIA planlegger Schneider Electric å utforske nye bruksområder og applikasjoner på tvers av bransjer og videreføre sin visjon om å drive positiv endring og forme fremtidens teknologi.