- Vi gjør dette for å kunne være mest mulig selvforsynt på energi, men også for å gjøre vårt i forhold til det grønne skiftet. Og forhåpentligvis vil vi gå i bresjen for en bransje med et ufortjent dårlig rykte, sier Magne Fagereng, en av fire søsken med 25 prosent eierandel hver i produksjonsbedriften.

Ny plast leverer teknisk plast til alle bransjer, fra tungindustri og industridesignere til varehandel, matproduksjon, helse og resirkulering - både nasjonalt og internasjonalt. 95 prosent av all plast som brukes i produksjonen resirkuleres og gjenvinnes til eget bruk. De overskytende fem prosent går til forbrenningsanlegg og videre til energigjenvinning. Det vil si at all plasten i prinsippet gjenvinnes, og er en del av en godt planlagt sirkulærøkonomi.

Ny Plast vil få et nøkkelferdig anlegg pluss alle tjenester som naturlig hører med gjennom Smart Energi Systems.
Ny Plast vil få et nøkkelferdig anlegg pluss alle tjenester som naturlig hører med gjennom Smart Energi Systems. - Jeg kom med en idé til Smart Energy Systems, og sammen har vi kommet fram til den ideelle løsninger for oss, sier Magne Fagereng.

Tidlig ute med solcelleanlegg

I 2020 fikk Ny Plast montert solcelleanlegg på 205 KWp på taket på produksjonslokalet, som tilfører nær halvparten av energibehovet. Overskuddsproduksjon mates ut på nettet.

- Vi er en nisjebedrift som har vokst jevnt og trutt i et tøft marked. For å kunne overleve i sterk konkurranse fra Asia og Øst-Europa, må vi hele tiden være steget foran både innen innovasjon og kostnadseffektivitet. Vi var de første i vår bransje som montert solceller i så stor skala, som gjorde oss mer bærekraftige.

Nå var tiden moden for å ta neste steg for å kunne utnytte den egenproduserte energien best mulig og senke klimaavtrykket ytterligere, forteller Fagereng til Elektro24-7.

Løsningen ble et batteri på 1,1 MW knyttet til solcelleanlegget, som både lagrer strøm og gjør det mulig å ta ned effekttoppene. Samtidig vil bedriften levere fleksibilitetstjenester til Statnett. Disse tjenestene gir gode inntekter og er med på å delfinansiere batteriløsningen.

- Å kunne være nærmest selvforsynt med energi, var en besnærende tanke. Bare se hvordan kraftkrevende industri blør med dagens strømpriser. Vi gjør ikke det, nettopp fordi vi har tatt grep. Batteriet vil dessuten være en back-up-løsning om nettet skulle bli ustabilt. 

DC ladestasjon

I tillegg til batteriinstallasjonen består leveransen også en svært potent DC ladestasjon på 360 kW.

- Det er ikke mange ladestasjoner i denne størrelsen i dette landet som ikke står på en Circle K-stasjon, sier Ole Marius Christiansen, salgssjef og partner hos Smart Energy Systems.

- Trolig er det en av verdens største ladestasjoner som blir montert i regi av en enkeltstående bedrift, som gjør den til en aktør for transportmarkedet. Den vil ikke bare lade opp egne og kundenes biler, men også være tilgjengelige for både alle som har behov for lading.

Med batterianlegget på plass, vil Ny Plast bli en av verdens grønneste produsent av teknisk plast.
Med batterianlegget på plass, vil Ny Plast bli en av verdens grønneste produsent av teknisk plast.

Investerer 10 millioner

Investeringen totalt i grønn energi for Ny Plast vil bli rundt 10 millioner kroner når containeren er på plass. En vesentlig investering for en bedrift som omsatte for 26 millioner kroner i fjor.

- Det er helt klart mye penger, men jeg er ikke i tvil om at det det vil betale seg mange ganger både økonomisk på litt sikt. Da tenker jeg både på at vi vil redusere kostnader vesentlig, vi vil få inntekter på ladestrømmen og ikke minst at vi vil øke attraksjonen til bedriften ved å vise at vi tar klimautfordringene på alvor, sier Fagereng.

At valget falt på Smart Energy Systems, er slett ikke tilfeldig, forteller han.

- Nei, jeg fant bedriften da jeg søkte på nettet for flere år siden, og har fulgt dem over tid. Da de også er en lokal aktør, var naturlig å inkludere dem da jeg begynte å innhente priser. De viste seg fort å være en svært profesjonell aktør, og var konkurransedyktige på pris. Jeg kom med en idé, og sammen fant vi den optimale løsningen.

Om logistikken forløper som planlagt, vil batteriet være på plass hos bedriften rundt månedsskiftet juni/juli.

Magne Fagereng, en av fire søsken med 25 prosent eierandel hver i Ny Plast, har alltid vært interessert i teknologi og innovasjon. I 2020 fikk bedriften montert solcelleanlegg på 205 KWp på taket på produksjonslokalet.
Magne Fagereng, en av fire søsken med 25 prosent eierandel hver i Ny Plast, har alltid vært interessert i teknologi og innovasjon. I 2020 fikk bedriften montert solcelleanlegg på 205 KWp på taket på produksjonslokalet.