– Evolusjonen innen frekvensomformere går i retning av økt digitalisering. «Smarte omformere» er tilkoblet og er blant annet beriket med innebygd webserver. Det betyr at omformeren kan lese av, samle og dele data, både fra motoren den styrer og fra enhetene motoren driver. Intelligente frekvensomformere kan for eksempel motta verdier også fra pumpene motoren styrer og finne den mest effektive måten å drifte pumpen på, også kalt BEP - «best efficiency point», sier Tony Strand, ekspert innen faget hos Schneider Electric. 

Elektriske motorer styres av frekvensomformere, som sørger for turtallsregulering. Industrier over hele verden er nå opptatt av energibesparelser og etterspørselen etter smarte frekvensomformere er økende.

– Til tross for utfordringer med logistikk i hele verden, har vi klart å levere over markedsgjennomsnittet i år og har registrert over 20 prosent økning på salget i 2022, sier Strand.


Behov for kompetanse
I Norge brukes frekvensomformere i store kranapplikasjoner innen skipsverft- og offshorevirksomhet. De er også anvendt i gruveindustrien og i fiskeforedlingsanlegg, hvor de styrer transportbånd. Sist, men ikke minst er de veldig aktuelle i pumpeapplikasjoner, for eksempel i vann- og avløpsanlegg, kunstsnøanlegg og i fiskeoppdrett. De spiller en sentral rolle i moderne landbaserte akvakulturanlegg med resirkulerende vannsystemer (RAS). Her installeres det hundrevis av dem til styring av pumpene som får vannet til å strømme rundt i anlegget. 

- Våre prosjekteringsingeniører har merket at sluttbrukere i industrien, for eksempel fiskeoppdrettere, er veldig interessert i å spare mest mulig energi, spesielt i den situasjonen vi befinner oss i nå, med veldig høye strømpriser. Men vår erfaring tilsier at selskapene som prosjekterer og installerer anleggene, ikke alltid klarer å utløse det fulle energieffektivisering-potensialet til frekvensomformerne ennå.

- La oss komme med et tenkt eksempel; i et RAS-anlegg, nøyer prosesselskapene seg med å få frekvensomformerne til å styre vannflyten gjennom anlegget. Men de fokuserer for lite på energieffektivisering ved å optimalisere frekvensomformeren i forhold til pumpen og dens data, slik at den oppnår toppeffektivitet, eller BEP. Hvis ikke teknisk ansvarlig hos oppdrettsselskapet kjenner til mulighetene, blir ikke frekvensomformernes effektiviseringsevner utnyttet fullt ut.  

- Det er viktig å velge riktig omformere til riktig pumpeapplikasjon. Og for å få omformerne til å prestere best mulig kreves det litt fokus og vilje til å lære. Men med det store behovet for energieffektivisering vi opplever nå, er motivasjonen til de fleste absolutt til stede. Våre selgere kan gi råd, men vi har også delt nyttige verktøy på web som kan gjøre livet lettere. Vi tar med glede ansvar for å øke kompetansen om temaet, avslutter Strand.

På grunn av den store interessen i markedet for å spare energi med frekvensformere og ønske om å heve kompetanse innen området, har Schneider Electric planlagt et kurs om frekvensomformere som vil finne sted i februar 2023.