Disse selskapene har fått vedtak om tvangsmulkt, melder Forbrukertilsynet: 

Agva Kraft AS

Fjordkraft AS

Fortum Strøm AS

Haugaland Kraft Energi AS

Helgeland Kraft Strøm AS

Ishavskraft AS

Kraftriket AS

Lyse Marked AS

NTE Marked AS

Polar Kraft AS

Trøndelagkraft AS

Ustekveikja Energi AS

Wattn AS

Å Strøm AS (tidligere LOS AS og Glitre Energi AS)

En stor utgift

Mange opplever at strømmarkedet er uoversiktlig og vanskelig å sette seg inn i. Strømmarkedet endrer seg hele tiden, og strømselskapene utvikler stadig nye avtaletyper. Det er derfor helt avgjørende at strømselskapene følger loven, og at strømkundene får de opplysningene de har krav på, påpeker Forbrukertilsynet. 

Resultatet av en kontroll av markedsføring, prislister og opplysninger om angrerett fra de 19 største strømleverandørene i landet, var nedslående.

- En slik kontroll burde vært unødvendig for å få strømbransjen til å innrette seg etter loven, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet. - Det siste året har Forbrukertilsynet brukt mye tid på å veilede strømleverandørene i hvilket krav lovde stillheter til markedsføring, avtaler og opplysninger til strømkundene. Likevel opplever vi at strømselskapene har manglende kunnskap om lovverket som skal verne forbrukerne.

Har gjort endringer

Kontrollen viste tydelig at det er helt nødvendig at tilsynet følger strømselskapene tett. Forbrukertilsynet fant nemlig lovbrudd hos alle de 19 strømselskapene, som har fått brev om at måtte rette opp lovbruddene.

- Etter kontrollen har vi holdt gjentatte møter med flesteparten av strømleverandørene, og hatt tett oppfølging for å hjelpe selskapene til å rette opp i bruddene.

Alle selskapene har gjort endringer i markedsføring, prislister og opplysninger om angrerett etter veiledningen fra Forbrukertilsynet.

Alvorlige lovbrudd

– Noen av lovbruddene vi fant var særdeles alvorlige. Å manipulere standardopplysninger om krav på tilbakebetaling ved bruk av angreretten, er for eksempel et lovbrudd som kan få store konsekvenser for både kunden og strømselskapet selv. Det er bra selskapene nå har rettet opp, men slike lovbrudd skulle aldri skjedd i utgangspunktet, sier Rønningen.

Forbrukertilsynet mener det er en høy risiko for lignende lovbrudd fra strømleverandørene i tiden som kommer. Strømbransjen er i stadig endring og utvikling, både med tanke på endringer i markedsføringen og utvikling av nye avtaletyper. Dette gjør at risikoen for framtidige lovbrudd øker.

For å sikre at strømselskapene følger loven fremover, har Forbrukertilsynet tatt i bruk tvangsmulkt.

- Før sommeren varslet vi tvangsmulkt mot 14 av de 19 selskapene. Nå er tvangsmulkten vedtatt. Det betyr at de 14 selskapene må betale en bot på 100.000 hver uke dersom de bryter loven igjen.

– Vi forventer at strømselskapene tar forbrukervernet mer på alvor fremover. Skjer ikke det, blir vi nødt til å bruke de sanksjonsmidlene vi har, avslutter Rønningen.