Schneider Electric, en ledende aktøren innen digitalisering av energistyring og automasjon, topper listen over «Verdens mest bærekraftige selskaper i 2024». Bak kåringen står Time Magazine og Statista. Anerkjennelsen reflekterer Schneider Electric sine ambisiøse mål om å redusere egne utslipp, men også selskapets innsats for å hjelpe kunder å bli mer energieffektive og kutte utslipp, melder selskapet i en pressemelding.

Schneider bidrar til energi- og ressurseffektivisering i bygg, industri, infrastruktur og datasentre ved hjelp av digitale løsninger for energistyring og automatisering. I Norge står Schneider Electric blant annet bak energidistribusjonssystemene på Nasjonalmuseet i Oslo, Via Vika, Drammen sykehus og Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo.

- Det verden trenger nå

Leder for den norske forretningen i Schneider Electric, Alexandre Vermot, sier at resultatet kommer som følge av mange års arbeid.

– Vi er et industrielt techselskap som har jobbet med bærekraft i snart 20 år og står bra posisjonert i møte med de store megatrendene. Vårt motto er å gjøre mer med lavere bruk av naturressurser. Det er nettopp det verden trenger nå, og vi er glade for at innsatsen vi har lagt ned anerkjennes. 

Vermot flyttet til Norge for rollen i 2022, og ble overrasket over nordmenns energisløsing sammenlignet med andre europeiske land han har bodd i. Han er opptatt av at Norge ikke kun kan bygge ut nye energikilder, uten å få orden på forbruket. Vermot  er opprinnelig fra Frankrike, men har jobbet og bodd i blant annet Italia, Frankrike, Danmark og Filipinene.

Fra 5000 selskaper til ett

Time og Statista har brukt en transparent, flertrinns metodikk for å identifisere verdens mest bærekraftige selskaper i 2024. Prosessen startet med en liste på over 5000 av verdens største og mest innflytelsesrike selskaper. Etter å ha ekskludert næringer som ikke er bærekraftige, ble de resterende selskapene vurdert på faktorer som eksterne bærekraftsvurderinger og -forpliktelser, selskapets praksis for rapportering og indikatorer som berører miljø og sosiale forhold. Prosessen resulterte i en rangering av 500 selskaper fra over 30 land.

Både Time og Statista trakk frem Schneider Electric sin teknologiekspertise og Schneider Sustainability Impact (SSI)-program som viktige faktorer. SSI-programmet måler og driver selskapets fremgang mot globale bærekraftsmål i perioden 2021-2025, og bidrar til seks langsiktige forpliktelser som dekker alle ESG-dimensjonene.

Reduserer utslipp hos kunder

Selskapet har også hjulpet kundene sine med å redusere karbonutslippene: Hele 553 millioner tonn CO2 er kuttet siden 2018 på kundesiden. Selskapet har også gjort store fremskritt i å transformere sin egen leverandørkjede.

CO2-utslippene fra Schneider Electric sine 1000 største leverandører har falt med 27 prosent siden programmet startet – og 21 prosent av selskapets viktigste leverandører oppfyller Schneider Electric sine arbeidsstandarder.

– Vi er stolte over å bli anerkjent som verdens mest bærekraftige selskap. Dette er et bevis på vårt engasjement for bærekraft, som er en integrert del av alt vi gjør. Vi tar hensyn til miljø, samfunn og gode styringsprinsipper for våre beslutninger og daglige drift. Derfor jobber vi hardt for å få enda større fortgang i våre bærekraftsmål, og sikre at alle påvirker på en positiv og varig måte, sier Peter Herweck, administrerende direktør i Schneider Electric.

Nylig ble Schneider Electric også inkludert i Dow Jones Sustainability World Index for 13. år på rad, rangert som best i sin bransje. I Schneider Electric er bærekraft en integrert del av strategien, og dette gjenspeiles i selskapets ambisiøse ESG-arbeid, skriver selskapet.