Som et resultat av FLOW Elektros ønske om å kunne være en totalleverandør overfor sine kunder, har selskapet inngått et strategisk samarbeid med Astera Solar og Powerpal. Et samarbeid André har store forventninger til.

- Et tett samarbeid med profesjonelle samarbeidspartnere som Astera Solar og Powerpal styrker vår posisjon i markedet, og gir oss en unik mulighet for å kunne tilby eksisterende og nye kunder tilgang til egenproduksjon av strøm samt ny og fremtidsrettet teknologi. Elektrobransjen er i kontinuerlig utvikling, og vi ønsker å være helt i forkant av denne utviklingen.

Blir sterke sammen

Astera Solar utvikler solparker og solcelleanlegg til bedrifter i Norge, og har samlet all ekspertisen som trengs for å utvikle lønnsomme og driftssikre anlegg. Selskapet tar seg av hele utbyggingsfasen, det vil si forprosjektering, anbefalt løsning, tillatelser, nettilknytningsprosess, anskaffelse, montering og installasjon samt idriftsettelse. I tillegg får man valget mellom å eie eller å leie.

- For oss i Astera Solar er det viktig å ikke bare tilby en vare, men også en løsning for kundene våre. Med dette samarbeidet med FLOW Elektro og Powerpal, leverer vi et komplett system der kundene kan få kontroll på forbruket og produksjon som gjør hverdagen lettere. Med gode samarbeidspartnere som er best i sitt felt får vi både kvalitet og effektivitet i arbeidet, sier selskapets daglige leder og installatør Tjerand Djup Nesvik.

Powerpal er et ledende teknologiselskap innen energieffektivisering, og har med sin prisvinnende teknologi (Nordic Proptec Awards) fokus på å sikre bærekraftig satsning gjennom et partnerskap med Flow Elektro og Astera Solar. 

- For å imøtekomme det økende behovet for å redusere energiforbruk, minimere avfall og utslipp, samt sikre bærekraftig ressursbruk, er investeringer i fornybar energi avgjørende. Samarbeid er nøkkelen til å møte utfordringene innenfor fornybar energi, sier selskapets CEO og gründer Asbjørn Lunde.

- Bak dette strategiske samarbeidet ligger en felles visjon om å transformere energilandskapet ved å tilby innovative løsninger som reduserer karbonavtrykket og fremmer en grønnere fremtid. Våre forventninger til dette partnerskapet er svært ambisiøse. Gjennom kombinasjonen av Powerpals innovative energistyringssystem, Flow Elektros installasjonsekspertise og Astera Solars solenergi, forventes det at dette samarbeidet vil utgjøre en betydelig forskjell i overgangen til et mer bærekraftig energilandskap i Norge. Økt energieffektivitet, reduksjon av karbonutslipp og økonomiske besparelser er blant de mange fordeler som forventes å materialisere seg.

Som samfunnet fortsetter vi å søke løsninger som sikrer investeringer og skaper verdi i lang tid fremover. Da står dette partnerskapet som et strålende eksempel på hvordan bransjeledere kan forene krefter for å skape en lysere og mer bærekraftig fremtid. Med Powerpal, Flow Elektro og Astera Solar i spissen, er veien mot renere energi tydeligere enn noensinne.

Stor etterspørsel etter sol

André Garcia de Presno hos FLOW Elektro minner om at Norge må vi i Norge øke antall solcelleanlegg fra 30 000 til 250 000 anlegg de neste seks årene om vi skal nå de uttalte energimålene. Det gir et svært stort potensial.

- For eiendomsbesittere er det ikke det politiske målet alene som er en avgjørende faktor for installasjon av solcelleanlegg på næringsbygg. Det må rett og slett lønne seg! Et solcelleanlegg gir en grønnere profil, stabile energikostnader og en forbedret energiklassifisering. Dette vil i mange tilfeller også kunne gi både forbedret rentemargin på eiendomslånet, samt tiltrekke leietakere som er opptatt av en grønn profil. Bedrifter som forholder seg til ESG-rapportering øker for hver dag som går.

FLOW Elektro har sammen med sine samarbeidspartnere utarbeidet en kompetanse og erfaring med komplett leveranse av solcelleanlegg, energiovervåking- og styringssystemer, og kan bistå med blant annet:

* Identifisere muligheter på eiendommen

* Utarbeidelse kommersielt lønnsomt prosjekt. For eksempel. Størrelse, kr/kWh, fakturering leietakere, effekt energiklassifisering etc.

* Søknadsprosess til ENOVA

* Bygging nøkkelferdige anlegg

* Monitorering av energiforbruk på bygg – tilrettelegging og opplæring

* Fordeling energikostnad leietakere ved behov via automatisert software.

- I sum kan vi tilby en lønnsom investering både for miljøet og bunnlinja, fastslår samarbeidspartnerne.