Vi er i ferd med å bevege oss inn i et helelektrisk samfunn. Mengden av elektriske produkter og tilkoblinger skjer i et høyt tempo, og vi må forvente at interferens fra elektromagnetiske bølger (EM) vil stige betydelig.

-De elektromagnetiske miljøene har endret seg enormt bare de siste årene. Antall elbilladere stiger i et høyt tempo, varmepumper installeres over en lav sko og solcelleanleggene blir fler og fler. Mengden av enheter som kan påvirke gi elektromagnetisk interferens er kort sagt mye større enn man så for seg for bare noen år siden, forteller Eirik Sollie, som er fagsjef for EMC i NEK.

Strengere krav til EMC

En naturlig konsekvens av økt EM er at produktene må ha forsterket EMC. Det er rett og slett nødvendig å oppdatere EMC standardene slik at de blir tilpasset den nye virkeligheten. Standardene for EMC må derfor endres og kravene gjøres strengere slik at de reflekterer den nye virkeligheten. Dette er en utvikling som mange produsenter ser på som kostnadsdrivende. Spesielt dersom eksisterende produkter må modifiseres for å takle strengere krav.

Motstand mot endringer

Det internasjonale standardiseringsarbeidet lider i dag under motviljen mot endringer. Motviljen mot endringer fra produsentenes side gjør at det er vanskelig å finne kompromisser og dermed konsensus for forslag. Konsensus er som kjent bærende for kravene i en standard.

-Det har blitt ikke blitt publisert endringer i EMC-standardene på fire år. Mange av endringene som ligger som forslag fra arbeidsgruppene blir stemt ned. Dette er en skremmende utvikling da standardenes relevans blir utvannet. På et tidspunkt vil ikke standardene tilfredsstille myndighetenes forventninger. I dag er myndigheter underrepresentert i det internasjonale standardiseringsarbeidet. Det finnes ingen annen løsning på dette enn at myndighetene engasjerer seg sterkere for å få riktige krav til EMC, fortsetter Sollie.

Trådløs ladning

Trådløs overføring av elektrisitet (WPT) er et nytt fokusområde for standardisering innenfor EMC. WPT har et stort potensial for å forstyrre radiotjenester. Det er vanskelig å dirigere elektrisk energi i et trådløst miljø uten å slippe energi inn i spekteret. Elektriske kjøretøy er generelt et hett tema innenfor WPT. Derfor må vi tilpasse EMC-standarder for kjøretøy og inkludere nye spesifikke parametere for elektriske kjøretøy.

-Med WPT for elektriske kjøretøy går vi inn i et helt nytt fagfelt. Vi har fått en stor andel elektriske kjøretøy i Norge. Når resten av verden kommer opp på Norges nivå blir antall enheter med trådløs ladding enormt.  I tillegg er de hele tiden i bevegelse. Gjerne blant andre produkter som har ulik kvalitet på sine EMC-egenskaper. Her kan utfordringen bli større enn vi setter pris på, avslutter Eirik Sollie.

Kilde: NEK