I en debatt under Arendalsuka snakket Vognild om hvordan det er å driv en elektrobedrift i Oppdal og de utfordringene de møter når de skal rekruttere nye medarbeidere.

- Jeg har drevet i bygg og anleggsbransjen i 40 år og ser nå at det er større utfordringer enn på lenge med å skaffe de riktige folkene med den rette kompetansen. Vi som driver næringsvirksomhet i distriktene må jobbe hardt for dette, sier Ole Erik Vognild i Nyvold Installasjon. Han er også leder av Næringspolitisk utvalg i Nelfo.

Les mer: Elektrobedriftene tar inn flere lærlinger

Han peker på tre hovedutfordringer:

1: For mange velger en akademisk retning
- Fullføringsretten har gjort at for færre elever fra videregående søker om læreplass og tar en fagutdanning. Isteden søker de om påbygg for studiekompetanse.   lærlinger søker om påbygging og blir fagarbeidere. De velger heller en akademisk retning. Jeg mener at langt flere burde søkt læreplass og tatt fagutdanning først. Slik jeg ser det ville det vært en fordel for oss som elektrobedrift (og andre håndverksbedrifter i mitt område) om antall plasser på studiespesialisering ble redusert, mens man samtidig satser mer på yrkesfaglige studieretninger.

2: Bedre rådgiving
- De som skal gi ungdommen i starten av sitt yrkesliv gode råd om videre karriere og mulighetene som finnes må ha mer kunnskap om yrkeslivet og særlig hva det vil si å være en fagarbeider. Ellers blir elevene fort rådet til å ta en akademisk utdanning. Jeg mener det er en klok investering for framtida å ta en fagutdannelse. Håndverksyrkene er spennende og variert, utfordringene og mulighetene mange og det er lett å få seg jobb. Og bygges det senere på med teknisk fagskole eller høyskole, får vi de beste og mest kompetente fagfolkene på området. Vi trenger også akademikere, men det er lettere å få seg jobb som håndverker i distriktene.

3: Det grønne skiftet
- Skal vi nå klimamålene vi har satt oss må vi ha den rette kompetansen på plass. Som elektrobedrift er vi en premissleverandør for at vi skal klare å elektrifisere mer, satse mer på energieffektivisering og lokal energiproduksjon. Da trenger vi riktig kompetanse i bedriftene. Jeg tror vi bør rettlede studentene på en bedre måte, og kanskje går det an å bruke stipendordningen på en annen måte enn vi gjør i dag.

- Og næringslivet (lokalt og regionalt) skal stille opp og bidra til at det er nok læreplasser til de som ønsker å bli rørlegger, tømrer eller elektriker. Vi ønsker et tettere samarbeid med de videregående skolene, sier Ole Erik Vognild i Nyvold Installasjon.

Kilde: Nelfo