Mer enn 200 deltagere fylte festsalen på Hotell Grand i Oslo til randen.
Mer enn 200 deltagere fylte festsalen på Hotell Grand i Oslo til randen.

Det ligger mange års bevisst jobbing med mangfold og likestilling bak de sterke tallene til Hammerfest-bedriften. Hele tiden har de har vært veldig aktive på å søke inspirasjon og suksesshistorier eksternt, og har brukt sin erfaring og påvirkningsmulighet til å markedsføre elektrofaget for alle – uavhengig av kjønn og bakgrunn. Her er mangfoldet høyt flagget.

Må påvirke tidlig

På spørsmål om hvor bedrifter som ønsker å høyne kvinneandelen i egen bedrift skal starte, er hun krystallklar:

- Begynn med å besøke ungdomsskoleelever i niende og tiende klasse for å fortelle om faget og hvilke muligheter man har. Og inviter dem til bedriften og la dem få oppleve det i praksis. La dem snakke med gode rollemodeller. Skap den begeistringen som skal til for at flere vurderer elektro når de skal velge yrkesretning. Og snakk også med rådgiverne, og helst foreldrene også, som påvirker de unge i valgene sine.

Selv om det forhåpentligvis bidrar til at flere velger elektroutdannelse, er det selvsagt ingen garanti for at bedriften umiddelbart får glede av det. Men det blir flere kvinnelige lærlinger å slåss om, påpeker hun. Som igjen vil gagne bransjen.

- Om vi fortsetter å gjøre det vi alltid har gjort, vil vi fortsette å få det resultatet vi alltid har fått, minner hun om.

Selda Ekiz ledet konferansen med stø hånd.
Selda Ekiz ledet konferansen med stø hånd.

Klare strategier

Gagama Elektro har etablert egen rekrutteringsgruppe med mål klare mål og strategier for å kunne øke kvinneandelen ytterligere – uten at de har satt noe eksakt prosentmål for framtiden.

Men den beste veien å gå, går via egne lærlinger. Bedriften har ca. 20 prosent lærlinger, og også blant de er andelen jenter på 14-15 prosent.

- Å knytte til oss lærlinger, er en viktig del av rekrutteringen vår. Om vi kun skulle ha søkt etter ferdig utdannede folk, hadde vi kun hatt menn å velge mellom.

- Og når vi tar inn lærlinger, ser vi mer på fraværet enn karakteren. Skal vi lærde dem opp til å bli gode fagarbeidere, betinger det at de er til stede!

Hun påpeker samtidig at ønsket om å øke kvinneandelen ikke  handler om å satse mindre på menn.

- Vårt fokus er å legge til rette for at alle skal kunne trives hos oss.

Hva betyr bransjens løsninger i det store bildet, spurte Andreas Strømsheim-Aamodt, fagsjef for næringspolitikk i Nelfo.
Hva betyr bransjens løsninger i det store bildet, spurte Andreas Strømsheim-Aamodt, fagsjef for næringspolitikk i Nelfo.

Stort fokus på mangfold

Mangfold i elektrobransjen ble viet god oppmerksomhet under årskonferansen til Nelfo. I tillegg til Inger Lise Svendsen hadde telekommunikasjonsmontør Heidi Lie, Bravida og Montørjentene et innlegg om sine erfaringer som eneste jente i en elektrobedrift.  Hun var også eneste jente i klassen på videregående skole, hun var eneste jente blant 70 lærlinger i Norge og ble den første kvinnen i Norge som tok fagbrev i telekommunikasjon - og hun har ofte vært eneste jente i jobben.

- Jeg har opplevd trakassering og mobbing, som dessverre jenter fortsatt forteller om i 2022. Som jente er du ufrivillig synlig i en mannsdominert bransje, en ukultur vi må komme til livs!

Vi fikk også en paneldebatt om hvordan elektrobransjen skal tiltrekke seg flere kvinner, hvor programleder Selda Ekiz samtalte med Nina Hansen, administrerende direktør i JM Hansen AS, Atle Mørch Sjølie, HR Leader Development i Caverion og Svein Harald Larsen, fagsjef for utdanning i Nelfo, Sandra Åberg Kristiansen, ungdomsleder i EL og IT Forbundet.

Torunn Sirevaag, seniorrådgiver for strategi, analyse og teknologi i NHO, presenterte en undersøkelse om bedriftenes arbeid med inkludering og rekruttering av kvinner. Tallenes tale var krystallklare; kvinner generelt vet svært lite om elektrobransjen.

Hvorfor er det viktig med båe kvinner og menn i bransjen? Jo, det dobler rekrutteringsgrunnlaget, det er bra for arbeidsmiljøet, det er bra for innovasjon, da kvinner har en annen tilnærming til problemstillinger enn menn, konkluderte hun, før hun spurte den mannsdominerte salen; - Er dere klare for å tilby det?

Paneldebatt.
Partienes ungdomspolitikere i en frisk debatt om bærekraftig business: Fra venstre: Alberte Tennøe Bekkhus, Rød Ungdom, Jan Halvor Vaag Endrer, AUF, Ola Svenneby, Unge Høyre og Simen Velle, FpU.

Muligheter og utfordringer innen bærekraft

Klima og bærekraft var fellesnevneren for innholdet under de to første bolkene av årskonferansen, hvor de over 200 frammøtte fikk et bredt blikk på utfordringer og muligheter.

Alt i alt en interessant og nyttig konferanse for Nelfos medlemmer, som ble avsluttet med felles middag på det ærverdige hotellet i hovedstaden.

Smarthus
Fremtidens klimavennlige boliger var temaet for Kristian Lyngmo, Head of Professional Sales i Futurehome.
Bream
Viel Sørensen, sertifiseringssjef i Grønn Byggallianse holdt innlegg om viktigheten av å dokumentere bærekraft.
Klima og miljø
Klima og miljø i byggsektoren var tema for Pål B. Oroszko, leder teknisk fagteam i Entra.