Det har i mange år vært høy utbyggingstakt i Trondheim-regionen av både offentlige og private byggherrer, som har gitt mye «mat på bordet» for byggebransjen – inkludert elektrobedriftene. Det nyter også grossistene godt av, og Rye kan fortelle om en enorm vekst gjennom mange år. Og i motsetning til markedet generelt her til lands, har stagnert på grunn av den dyrtiden vi er inne i, er det fortsatt mange store byggeprosjekter som vil rulle og gå i mange år i Midt-Norge. 

- Men ingen ting kommer av seg selv. Vi må fortsatt yte vårt beste hver dag for at våre kunder skal lykkes. Vokser de, vokser vi også, understreker han.

Han legger samtidig ikke skjul på at det også i deres nedslagsfelt er mange som merker at privatmarkedet nesten har stoppet opp i forhold til under pandemien, hvor «alle» skulle oppgradere hjemmene. 

- Over tid, vil det alltid være svingninger i markedet, så det pendelen vil etter hvert svinge andre veien igjen.  

Knut Rye, avdelingsleder og salgssjef for Sonepar Trøndelag og Møre og Romsdal kan se tilbake på snart 20 år hos grossisten.  – Dette blir mer enn livsstil enn en jobb. Jeg har opparbeidet et svært stort nettverk gjennom jobben, og mange kjennskap har utviklet seg til nære vennskap. Jeg elsker å jobbe med mennesker.
Knut Rye, avdelingsleder og salgssjef for Sonepar Trøndelag og Møre og Romsdal kan se tilbake på snart 20 år hos grossisten. – Dette blir mer enn livsstil enn en jobb. Jeg har opparbeidet et svært stort nettverk gjennom jobben, og mange kjennskap har utviklet seg til nære vennskap. Jeg elsker å jobbe med mennesker.

En bransje i stor utvikling

Rye nærmer seg 53 år, og har vært i elektrobransjen i hele yrkeslivet. 

- Jeg fant tidlig ut at jeg ønsket en praktisk utdanning framfor en akademisk retning. Derfor ble elektrikerutdanning og deretter ansettelse hos Fjeldseth AS. 

Etter 10 år hos Fjeldseth, ble han salgsingeniør hos belysningsprodusenten og -leverandøren Nordesign AS, etterfulgt av tilsvarende stilling hos Berggård Amundsen. I april 2004 takket han ja til stillingen som avdelingsleder og salgssjef for Trøndelag og Møre og Romsdal, hvor han har blitt værende siden. 

I dag har han åtte ansatte i staben i hovedbasen på Tiller i Trondheim og to i avdelingen i Kristiansund. 

- Det har vært stor utvikling i bransjen generelt gjennom disse årene. Ikke minst har produktutvalget vokst enorm, parallelt som fokuset på energieffektivisering, alternative energikilder i stadig større grad har økt. Det setter krav til at vi hele tiden må være i forkant av utviklingen og sørge for å ha produktene tilgjengelig den dagen de etterspørres i markedet.

Enormt fokus på bærekraft

Sonepar Norge er en del av Sonepar gruppen, som er verdens ledende grossistkonsern for elektromateriell med mer enn 145 selskap i 48 land spredd over 5 kontinenter. I Norge er de 150 ansatte med sterke tradisjoner, har et moderne og automatisert logistikksenter i Drammen med et omfattende sortiment på rundt 140.000 produkter.

Kjeden har landsdekkende distribusjon og 13 salgsavdelinger, med neste dags levering i nesten hele landet. 

- Sonepar har enormt fokus på bærekraft ved å satse stort på et bredt produktspekter innen solcelleanlegg, varmepumper og smarthusløsninger. Men det vi kanskje er aller best på, er å sørge for at kundene enkelt kan se hvilke klimafotavtrykk som settes når de velger sin produkter og løsninger. Dette er bakt inn i vårt bestillingssystemer og enkelt å hente ut. På den måten kan det føres inn i et klimaregnskap for et bygg eller prosjekt, som snart vil bli et krav. 

- Selv om det fortsatt er litt fram i tid, vil det nok også komme krav om at alle nye næringsbygg, leilighetsbygg og offentlige bygg skal ha en viss andel egenprodusert energi. Det vil at de fleste bygg vil ha behov solcelleanlegg. Så akkurat det markedet tror jeg vil bare øke i årene framover. Da gjelder det for elektrobransjen å posisjonere seg. Vi kan bistå våre kunder både gjennom produkter og kompetanse, sier han.