Dette framgår av regjeringens tilleggsmelding til Energimeldingen som ble lagt fram rett før påske.

Forslaget betyr i praksis at alle midler norske husholdninger betaler inn til energifondet gjennom påslag på nettleien.

– En klar seier for arbeidet vi har gjort

– Endelig skal det bli sånn at alt går tilbake til energitiltak i husholdningene. Dette tar vi som en veldig klar seier for arbeidet vi har gjort sammen med de andre i nettverket vårt, sier rådgiver Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening. 

Gjennom en rekke brev, høringsinnspill, innlegg og mediesaker har nettverket poengtert nettopp dette: Norske husholdningers bidrag til Enova bør sendes tilbake gjennom støtte til energitiltak, og ikke sponse andre Enova-prosjekter.

Riktig å støtte lavinntektsfamilier spesielt

I tilleggsmeldingen poengterer regjeringen at det gjennomføres mange energitiltak som reduserer behovet for strøm, som å bytte vinduer, etterisolere og installere luft-til-luft-varmepumper. For husholdninger med forholdsvis lave inntekter er det spesielt viktig med gode støtte og finansieringsordninger når de skal gjennomføre energitiltak. Derfor vektlegger energimeldingen tiltak for denne gruppen. 

– Vi er positive til at man skal støtte lavinntektsfamilier spesielt. Vi mener andre også bør få støtte, og forventer det kommer i nedtrappingsplanen for energibruk i bygg, sier Baardsen. Den skal presenteres i forbindelse med statsbudsjettet 2023. 

For bransjen sin del kan det åpne for at nye kundegrupper får råd til å kjøpe varmepumper. Hva som vil kvalifisere til støtte og ikke, gjenstår å se. 
– Ingen detaljer rundt ordningen er klare ennå, påpeker Baardsen.