Tall som komiteens medlemmer har tilgang på tyder på at relativt få solcelleanlegg på næringsbygg er godt nok beskyttet mot direkte og indirekte lynnedslag. De to komiteene ønsker derfor med dette webinaret blant annet å informere om risiko og hvordan risikoanalyser og vurderinger skal utføres, samt hvilke praktiske og konkrete problemstillinger man kan møte på og hvordan disse kan løses.

Øker kraftig

Installasjon av solcelleanlegg har gjennom de siste årene fått en kraftig vekst, og NVE estimerer en mangedobling av dagens anlegg i tiden framover. Dette skyldes ikke minst fallende priser, men har også fått en forsterket interesse på bakgrunn av høye energipriser og at Enova har økt sin støtte til solcelleinstallasjoner, skriver NEK om bakgrunnen for webinaret.

Effekten et lynnedslag vil ha på elanlegget forsterkes av lengden på kabler og lederløkker. Når man kobler sammen de ulike panelene til én streng er det derfor viktig å unngå lederløkker. Disse kan for eksempel skapes ved at data eller sensorkabler krysser de spenningssatte lenkene. El- og ekomkabler må derfor føres sammen langs hele ruten.

-De norske installatørene av solcelleanlegg har høy kompetanse på installasjon. Med økt etterspørsel må vi forvente at det kommer flere aktører på banen. Det er derfor viktig at man sørger for at installatøren utfører arbeidet etter NEK 400, og at man mottar en samsvarserklæring ved ferdig arbeid. Da vil man være trygg på at installasjonen er korrekt utført og man har dokumentasjon som kan bli viktig ved avhending eller forsikringssak, forteller Kristin Fagerli, fagsjef fornybare energi i NEK.

Dramatiske konsekvenser

Selv om ett solcelleanlegg i seg selv ikke øker sannsynligheten for lynnedslag kan konsekvensene bli dramatiske. Kraftig lyninterferens kan injiseres i bygningen gjennom solcelleanlegget. Dette kan medføre betydelige skader på selve solcelleanlegget, som på tross av sterkt fallende priser fortsatt representerer en stor investering. Skader på andre deler av elanlegget er også sannsynlig og eksisterende overspenningsvern vil ikke være tilstrekkelig for å hindre skade. For en bedrift er imidlertid kostnadene vel så mye forbundet med skader på produksjonsutstyr og infrastruktur. Dette kan medføre produksjonsstans og bortfall av forretningskritiske systemer.

– Å installere ett lynvern i forbindelse med solceller er en lav kostnad i forhold til totalinvesteringen, og kan regnes som en billig forsikring. Allikevel er det dessverre ikke mange som har dette som en del av vurderingene ved installasjon av solceller. På grunn av klimaendringen er det spådd en økt mengde lynnedslag i Norge. Spesielt kan vi forvente oss flere under vinter, vår og høst. Behovet for vern er derfor økende, fortsetter Fagerli.

NEK ønsker å øke oppmerksomheten rundt lynvern i norske solcelleanlegg. Det blir derfor arrangert et webinar 16. mars som tar opp disse problemstillingene.