Medaljen for lang og tro tjeneste tildeles av Det Kongelige Selskap for Norges Vel og er en påskjønnelse til arbeidstakere med minst 25 års ansettelse hos samme arbeidsgiver. Medaljen tildeles av direksjonen i Norges Vel og ble første gang utdelt i 1888.

- Det var i 1981 NEK Kabel søkte etter selgere, og hvor valget etter hvert falt på en kvinne i et mannsdominert miljø. Anita trivdes veldig godt som selger og ble godt mottatt av andre i bransjen. Hun følte på utfordringen med det faglige, studerte kabeloppbygninger dag etter dag og opparbeidet seg etter hvert en imponerende kompetanse. Mange elektrokonsulenter har støttet seg på Anita sin kompetanse for å få riktig type kabler til sitt prosjekt, forteller daglig leder i NEK Kabel, Alexander Dillingøen. 

- Jeg valgte å søke meg til bransjen fordi den virket spennende med et veldig bredt spekter av produkter. Installasjon, samferdsel, kommunikasjon, industri, havbruk og skip/offshore. Jeg har hatt mange stillinger i NEK Kabel opp gjennom årene, selger, markedskoordinator, produktsjef, QA sjef, eksportsjef og daglig leder, forteller Kopseng.

Den dag i dag jobber Anita fortsatt med å designe kabler til forskjellige formål og utføre sertifiseringer på NEK kabel sine mange DNV og ABS godkjente kabler til skip og offshore. 

- I 2021 ble hun nominert til Elektrokvinnen, elektroforeningens kåring av kvinner som har utmerket seg positivt innenfor mangfold og inkludering i elektrobransjen. Det er imponerende at selv etter 42 års arbeidsinnsats er fortsatt gløden for bransjen og lysten til å lære fortsatt til stede. Vi i NEK Kabel gratulerer så mye med fantastisk innsats i arbeidslivet, avslutter Dillingøen.