- Gjennom pandemien har vi sett at mange har fått en ny vane i forhold til digitale tjenester. Ikke minst handler vi nå i langt større grad enn tidligere over nett. En vane som vil bli forsterket ytterligere i årene framover, og som vi er nødt til å ta inn over oss og imøtekomme. 

Som en strategisk del av å øke synligheten og tilrettelegge for økt nettaktivitet, har Elkonor jobbet det siste året med nye nettsider (elkonor.no). I tillegg påtar kjeden seg administrasjonen av hjemmesiden til de nær 200 medlemsbedriftene. 

-  Det er viktig å påpeke at det enkelte medlem hos oss er unik i sitt lokalmarked, slik at det alltid er merkevaren på den lokale elektrobedriften som skal løftes frem - ikke nødvendigvis Elkonor. Men Elkonor skal være her som et kvalitetsstempel og bidra til å gjøre hverdagen enklere og mer lønnsom for medlemmene.

Endret energisituasjon

På kort tid har energisituasjonen her i landet blitt snudd opp ned. Det gjør at Elkonor også må tenke nytt og annerledes i forhold til medlemmenes tjenester og kompetanse. Han ramser i farta opp solenergi, elkontroll, elbillading, smarthusløsninger, varmepumper og belysning. 

Og utdyper ytterligere: 

- Sol er blitt mye mer etterspurt i løpet av kort tid, så vi må ha på plass solcellekalkulator og solcelleindikatorer på hjemmesidene.  Endring i avhendingsloven, gjør at vi må ha bli flinkere på å drive elkontroll, som er blitt et stort marked. Lademarkedet er fortsatt i ekspansjon, som betinger at vi være enda mer «på» med synlighet og løsninger. 

I tillegg har ny nettleiemodell gjort at forbrukerne i større grad tenker smarthusløsninger for å få teknologi til å kunne bruke strømmen mest mulig fornuftig. Også her vil Elkonor trimme sine medlemmer i tiden framover for å kunne få sin del av kaka. 

- Det handler om varmestyring, styring av hvordan jeg bruker den energien jeg har tilgjengelig. Et smarthjemsystem som skal kommunisere med ladeboksen min, med berederen min, og dørlåsen min både i privathuset og på hytta. Det skal være enkelt, brukervennlig, trygt og godt. 

Også innen varmepumper skal kjeden styrke seg.  

- Det markedet tar jo helt av. Vi har mange medlemmer som er veldig god på varmepumper, og det må vi overføre på flere. 

- Og det vil skje mye på belysning framover. Gjennom RoHS-direktivet, som forbyr bruk av kvikksølv i belysning, gjør at mye må skiftes innen september 2023.. Også generell belysning i private hjem er det en dreining mot designbelysning, effektbelysning, energireduserende belysning og bedre lys. 

- Det ligger mange utfordringer foran oss, men også uendelig mange muligheter!

Bærekraftstrategi

Hansen kommer heller ikke utenom bærekraft, som han mener er et litt fremmed begrep for mange. 

- Mange er miljøfyrtårnsertifisert, men vet ikke helt hva de skal gjøre for å komme i gang med bærekraft i praksis. Alt dette har vi løst ved å lage en bærekraftstrategi for Elkonor, samt for alle våre medlemmer. Medlemmene får en ferdig servert strategi med egen driftstilpasning gjennom risikoanalyse. 

- Så må vi i gang med nettbutikk. Det betyr også at medlemmene på sin respektive hjemmeside vil få muligheten til å eksponere varer og tjenester, som kundene kan kjøpe direkte. Skal vi bli en foretrukket aktør for forbrukeren, må vi få til en automasjon mellom de aktuelle kundene og våre bedrifter. Altså med de som søker før de kjøper, eller ønsker å hente informasjon.  

- I forbindelse med bærekraft har vi også gjort stor investering i intranettet vårt, hvor vi har effektivisert hvordan vi bestiller og kjøper varer og tjenester. Det betyr at vi må få til et godt samspill mellom grossist/leverandør og Elkonor. Samtidig må vi bli kunne redegjør for hvordan vi etterlever våre bærekraftmål, og ikke minst dokumentere det. 

På intranettet har også medlemmene tilgang til en rekke verktøy og systemene for å gjøre dem mer lønnsomme. 

- Det handler om hvordan jeg gjør kalkyler, hvordan jeg beregner jobben min, marginbildet jeg får på jobben, enkelheten og hvor mye tid jeg kan spare, hvor mye tid jeg kan delegere til elektrikere rundt omkring - og hvordan elektrikerne kan møte kundene ute med ferdigpriset løsninger. For å nevne noe. Vi har mange gode elementer og verktøy på intranettet vårt.

Digital booking

Digital booking er også et fokusområde for Elkonors nye satsing.  

- Det kan være litt nytt for mange at kunden skal få lov til å booke oss uten at vi får den tradisjonelle telefonsamtalen. Det er naturlig nok ulikt i forhold til hvor mottakelig bedriftene er for ny teknologi og hvor endringsvillige de er,  men de fleste ser at dette er kjempebra. At dette er framtiden. 

Alt dette skal nå settes ut i live, med mange parallelle løp. Det blir mye å absorberer for medlemmer i en fra før hektisk hverdag, derfor må de være gode på å kommunisere på en tydelig og forståelig måte, påpeker han. 

At det jobbes godt i kjeden, går ikke upåaktet hen. I følge Hansen får de mange henvendelser fra bedrifter som er nysgjerrige på dem, og som vil vite mer. 

- Det har resultert i en rekke nye medlemmer den siste tiden. Og det er kjempegøy å se at de umiddelbart tar i bruk verktøyene våre, systemene våre og avtalene våre, og oppdager raskt alle fordelene det gir. 

Elkonor-skolen

For å kunne imøtekomme framtidens krav, handler mye om kompetanseheving. Det skjer gjennom Elkonor-skolen. 

- En av fellesnevnerne for våre medlemsbedrifter, er at de har samme utfordringer. For eksempel at de skal være gode på marketing, god informasjon på hjemmesiden, gode på nettbutikk, gode på solcellesatsing. Du må kunne litt om software, litt om smarte hjem og litt om denne dynamikken som fungerer i markedet. Du kan med andre ord ikke bare være håndverker lenger. Der kommer Elkonor-skolen inn, som bidrar til at vi får flinke elektrikere som er preppet for morgendagens marked. I tillegg bidrar det til at elektrikerne blir lenger i bedriftene. 

- Vi skal være spesialistene på hus, hjem, tilbygg, service og selvfølgelig også næring og prosjekter. Gjennom vår kompetanse og brede tilstedeværelse, har vi har fått en del landsdekkende avtaler – blant annet Circle K. som vi gjør mye installasjoner for. I tillegg jobber vi også med store norske aktører, og faktisk også svenske, som vi trolig lander avtaler med, sier en svært fornøyd Baard-Espen Hansen.