- Dette er en bekreftelse på det gode arbeidet som er lagt ned i bedriften over tid.
 

FLOW Bredesen Elektro ønsker på denne måten å bidra til FNs bærekraftsmål både gjennom sin egen drift, og langsiktig gjennom at kunden får driftsløsninger med lavt ressursbruk og lav klimapåvirkning.

-Solide ansatte og gode systemer, gir oss i sammen med ISO sertifiseringen en solid grunnmur for videre vekst, fortsetter de Presno i pressemeldingen. 

- Dette er vi stolte av, og det er godt jobbet til alle de involverte i sertifiseringsprosessen.