Partene skal kombinere sin kompetanse og erfaring for å utvikle, bygge og drive et pilotanlegg i Trondheim. Pilotanlegget skal produsere batteriseparatorfilmen ZnL-NPx i en forberedende fase for et senere og større fullskala anlegg. 

– Batterier er en betydelig bidragsyter til avkarboniseringen av samfunnet, gjennom å avlaste og forbedre utnyttelsen av strømnettet. Samarbeidet med Schneider Electric og Eltronic markerer en viktig milepæl for oss som selskap, sier Benjamin Ferstad, administrerende direktør, ZnL Energy.

Verdifull pilot

Pilotanlegget i Trondheim skal teste ulike produksjonsprosesser av den nye tynnfilmen ZnL-NPx. Teknologien erstatter konvensjonelle separatorer, som i dag er en bestanddel i batterier, og tilfører gode egenskaper for brannsikkerhet og levetid. Gjennom testing skal de validere riktig løsning for det som etter hvert vil bli et fullskala produksjonsanlegg. 

Teknologien i maskinene på anlegget, i tillegg til softwaren som knytter det hele sammen, leveres av Schneider Electric. Yngvar Ødegård, direktør innen industriell automasjon i Schneider Electric, forteller at de først vil bygge noen semiautomatiske pilotprosesser. 
– Det er store fordeler ved å bruke samme teknologiløsning på alle maskiner. Slik kan vi kontrollere og overvåke prosessen tett. Datasamling og nøye kontroll på prosessene er svært viktig i pilotanlegg, forteller Ødegård.

Sikker data er essensielt i pilotering

Han forteller at sluttproduktet – separatorfilmen – som skal utvikles på pilotanlegget, skal ha en tykkelse på rundt 15 mikron. 

– Det er svært tynt. Derfor er nøyaktig måling og databruk svært viktig i et pilotanlegg. Her er vi nede på veldig mange desimaler, forteller Ødegård.

Viktig for Europas energiomstilling

Norske ZnL Energy er del av en voksende europeisk satsing på batteriteknologi. Samarbeidet mellom de tre selskapene oppstod gjennom den europeiske alliansen for batteriproduksjon, Upcell Alliance, hvor samtlige er medlemmer.

– Denne ikke-porøse separatorteknologien er et viktig skritt i utviklingen av en selvforsynt batteriindustri i Europa, og vi er stolte av å være en del av prosjektet, sier Anders Linneberg i Eltronic.

Vekst i fornybare energikilder gjør batteriteknologi mer etterspurt, ettersom vi trenger batterier til å både lagre energi og utjevne effekttopper. Det internasjonale energibyrået, IEA, anslår at den fornybare energikapasiteten kan være to og en halv gang større i 2030 enn den er i dag.

Yngvar Ødegård forteller at batteriindustrien i Europa de siste årene har slitt med forsinkelser i logistikken knyttet til teknologileveranser fra det asiatiske markedet.

– Å styrke batteriindustrien i Europa gir derfor større forsyningssikkerhet til en næring i stor utvikling. Vi er midt i en europeisk batteriboom. Det er det utrolig spennende å få være en del av, gjennom samarbeidet med ZNL Energy.