RoHS-direktivet er en del av EUs mål om å fase ut unødvendige giftige kjemikalier som er skadelige for miljøet og folkehelsen. Lyskilder som inneholder høye mengder kvikksølv blir nå forbudt, og mange byggeiere må oppgradere sine belysningsinstallasjoner. Først ut, er altså T2-, T12- og kompaktlysrør. Deretter forbys T5- og T8-lysrør 24. august, og 1. september 2023 omfattes alle halogenlyskilder av RoHS-direktivet.

En prosess som ideelt sett burde ha startet for minst ett år siden, mener KAM Vidar Tronsaune og KAM Glen Møller hos belysningsleverandøren Glamox AS.

- Så byggeiere flest har gitt blaffen i direktivet?

- Nei, det har vi ikke grunnlag for å si. Men at det er svært mange har en stor jobb å gjøre i tiden framover, både av offentlige og private eiendomsbesittere, er det lite tvil om. Alle har nok hørt om RoHS - direktivet, men det er tidligere blitt utsatt og oppsto i ny drakt og med nye datoer i fjor. Siden har nok mange lagt det i skuffen og glemt det, mener Tronsaune.

Heller ikke konsulentbransjen har vært spesielt opptatt av temaet.

- Av de vi har snakket med, var det at 80 prosent som ikke var klar over at utfasingen skjer allerede nå.

Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Selskapet hjelper kundene med å skape bærekraftige belysningsløsninger for hele prosjektet. «En komplett løsning består av kvalitetsarmaturer, god lysdesign og innovativ teknologi. Sluttresultatet er en smart og energieffektiv løsning som gir deg rett lys, på rett sted, til rett tid», kan vi lese på hjemmesiden.

Hva med installatørene?

Selv om det er byggeiernes ansvar å sørge for at direktivet blir fulgt, kunne installatørene med fordel vært lenger framme i skoa for å framskynde utskiftningstakten. Her ligger det også en utrolig mulighet for de som ønsker å ta for seg av gullgruva som ligger foran dem. 

Enten har de ikke oppdaget den.

 Eller de bryr seg ikke om den.

Møller tror sendrektigheten skyldes en bransje som har vært litt bortskjemte i forhold til å skaffe oppdrag. Prosjektene har nærmest kommet rullende på ei fjøl.

- Nå er det en endring i markedet, hvor fokuset i større grad dreies fra nybygg/prosjekter til rehabiliteringer. Nå får elektrikerbransjen en ny rolle, hvor det handler om å være mer proaktive.

- Jeg tror ikke det handler om at bransjen ikke har hatt lyst til å ta i dette, men at det har handlet om tid. De har vært bundet opp av prosjekter. I tillegg er det nok mange som føler at de ikke har tilstrekkelig kompetanse innen styringssystemer.

Stort fokus på direktivet

Glamox har lenge viet mye oppmerksomhet på RoHS-direktivet, og selv om majoriteten av byggeierne ikke har forberedt seg, er det også mange som har vært tidlig ute og alliert seg med Glamox for bistand, kan de fortelle.

Levanger kommune er en av de store kundene, som har oppgradert belysningsanlegget på 35.000 m2 bygningsmasse. Prosjektet kan du lese mer om her.

- Generelt sett, går det mye i trådløse armaturer, forteller Møller. - Det er som hånd i hanske i bygg som skal renoveres. Men også i nybygg ønskes det trådløst, som gir stor fleksibilitet i et marked i endring. Om bruken av bygget og lysbehovet endrer seg, kan man enkelt omprogrammere systemet, aktivere bevegelsessensorer etc. En fordel med trådløse armaturer, er også at man kan gjenbruke eksisterende kabling.

Glamox har for øvrig en investeringskalkulator på hjemmesiden, hvor både installatør og sluttbruker enkelt kan få et svar på hvor store kostnader og strømbesparelser utskiftingene vil gi.

Sparer miljøet og kutter kostnader

Tronsaune og Møller forteller at 80-85 prosent av eksisterende bygg i dag bruker konvensjonell belysning, og at 15-20 prosent av strømforbruket i disse byggene er nettopp på lyskildene. Så her er det mange som har en stor jobb å gjøre for å etterkomme RoHS-direktivet, men det ligger også et enormt potensial til å spare penger – og samtidig få et langt bedre klimaregnskap for byggeierne.

- Om du bytter fra konvensjonell belysning til LED-lys, vil du ha en energibesparelse på 50-60 prosent. Om du samtidig installerer lysstyring, øker sparepotensialet til opp mot 90 prosent.

Det kan eksempelvis være parkeringskjellere hvor lyset i dag står på 24-7, som byttes med et sensorstyrt anlegg hvor LED-lysene slår seg av eller dimmes ned når det ikke er aktivitet i rommet.

- Med dagens høye strømpriser i store deler av landet, snakker vi i mange tilfeller om en tilbakebetalingstid på investeringen på under 12 måneder, som gjør det til en «nobrainer» å gjennomføre utskiftingen.  I tillegg har du en gyllen anledning til å sørge for at du til enhver tid har riktig belysning i forhold til behovet. Mulighetene er mange; du kan eksempelvis få kombinert aktivitetsstyring, tidsstyring og fjernstyring for best mulig resultat. 

Flere muligheter

Tronsaune forteller at det er flere muligheter man må vurdere når lyskildene skal byttes. Mye avhenger naturlig nok av de aktuelle armaturene, samt at det ofte er et kostnadsspørsmål.

Kortversjonen, er som følger:

1. Kun erstatte rørene

2. Bytte hele lysinnsatsen. Det vil si at både lyskilde og driver byttes ut, men armaturhuset beholdes.

3. Bytte hele armaturet - en til en.

Det er en viktig vurdering som må gjøres, understreker de: Hvordan er tilstanden på de eksisterende armaturene? Er det verdt å flikke på det som er gammelt? Går det ut over levetiden? Må armaturene godkjennes på nytt? Er det ønskelig med styringssystemer? Er bygget verneverdig?

- Det beste er å foreta en lysberegning av anlegget og lage en lysplan, slik at man vet nøyaktig hvor mange armaturer med ny teknologi det er behov for, hvilket lysbehov man har i dag og i framtiden – hva kostnadene blir og hvor mye energibesparelser de ulike løsningene gir.  For å få maksimalt ut av investeringen, er du nødt til å ta med alle faktorer og se hele bildet.

- Moderne LED-belysning gir bedriften din mange fordeler i tillegg til lavere strømregning; som lengre levetid, bedre lyskvalitet, mindre vedlikehold og økt brannsikkerhet. Du får imidlertid ikke utnyttet potensialet for energibesparing fullt ut om du ikke bytter ut de gamle armaturene.

Ingen vei utenom

Forhandlere som har importert lysrør som blir forbudt har lov til å selge ut sine lagre, men kan ikke kjøpe inn nye etter at forbudene mot de ulike lysrørene begynner å gjelde. Tronsaune tror ikke det er stor fare for at mange har hamstret lysstoffrør som går ut av produksjon for å skyve den pålagte utfasingen foran seg.

- Nei, det vil være et lite klokt valg. Du vil etter hvert ikke få reservedeler til det gamle lysanlegget. På lenger sikt, vil bygget falle i verdi, og i ytterste konsekvens får du ikke leie det ut. Så dette er det ingen vei utenom. Det er bare å hoppe i det!

- Hvordan skal byggeierne som nå forstår at de må iverksette umiddelbart, komme i gang?

- Ta kontakt med din installatør, eller direkte med oss i Glamox, så hjelper vi deg videre!