Dette er de fem tingene du må holde øye med:
- Kundene forventer mer
- Alle må kunne håndtere en tilkoblet og sammenkoblet verden
- Dagens kompetanse må utvides og utdypes, men det trengs også helt nye typer ferdigheter
- Økt samarbeid er nødvendig for å skape større verdi
- Installatører er nøkkelen til framtidens bærekraftige og energieffektive samfunn

I rapporten Installasjoner i en ny verden trekkes også fire hovedtrender som vil treffe installasjonsbransjen de neste årene frem. Det er; bærekraft, digitalisering, uro i verden og kompetanse.

- Vi er opptatt av at med nye utfordringer kommer det også nye muligheter og for oss er det viktig at Nelfos medlemsbedrifter er klar over hvordan markedet endrer seg og hva de må gjøre fort å utnytte de muligheten det gir. Det er det vi har gjor ved å trekke frem fem ting bedriftene må følge med på, sier Harald Lid, økonomidirektør i Nelfo.

Ingen bransjer, ingen bedrifter og ingen enkeltpersoner vil forbli upåvirket av de store trendene som vil dominere samfunnet fram mot 2030 og videre. Trendene vil ikke bare kreve ny kompetanse, men også kreative løsninger og nye måter å jobbe på.

- Den trenden som i sterkest grad forandrer installasjonsbransjen, er utviklingen innen bærekraft. Ikke minst den pågående omstillingen til en fossilfri tilværelse. I den forbindelse forventer Statnett i sine senarioer at det totale strømforbruket i Norge nesten vil doble seg fram mot 2050. Dette vil innebære forventninger om å bruke strøm og varme på en smartere måte enn i dag, sier Lid.

Digitaliseringen har pågått lenge i hele samfunnet. Den har også fundamentalt endret flere bransjer, for eksempel handel og media. Nå endrer digitaliseringen for alvor betingelsene for eiendommer, bygg og installasjoner. De digitale løsningene gir muligheter for smart styring av energi- og ventilasjonsløsninger.

- Det er denne typen endringer som ligger til grunn for den nye rapporten vår. Formålet med den er å hjelpe deg som medlem til å se hvordan samfunnsutviklingen skaper nye muligheter for virksomheten din, og hvordan bedriften din kan holde seg lønnsom og konkurransedyktig, avslutter Harald Lid.