Kunstig intelligens er på full fart inn i våre liv, og det vil medføre betydelige endringer. Vi må ikke bare forstå utfordringene og begrensningene, men også se på hvordan vi kan utnytte kunstig intelligens til å forbedre bransjen og samfunnet som helhet.

En fersk undersøkelse fra Metier har avslørt at kunstig intelligens brukes sparsomt. Dette til tross for at kunstig intelligens nå er i ferd med å bli en del av arbeidshverdagen. Undersøkelsen peker også på mangelen på kompetanse som den mest betydningsfulle utfordringen. 72 prosent av deltakerne i undersøkelsen hadde ikke gjennomført opplæring innen kunstig intelligens, og cirka 70 prosent av respondentene hadde ingen strategi for Gen AI.

Dette er bekymringsfulle tall, da kunstig intelligens vil ha en stor påvirkning på byggenæringen fremover, og vi må ikke undervurdere endringene som ligger foran oss.

Selv om vi fortsatt vil ha behov for alt fra håndverkere, entreprenører, arkitekter og rådgivere - og deres unike ferdigheter, vil kunstig intelligens spille en viktig rolle i å forbedre effektiviteten og innovasjonen i bransjen. Sammen former vi morgendagens Norge, og da må vi også se på hvordan vi kan bruke kunstig intelligens best mulig fremover.

Vi står nå midt oppe i en digital omstilling der hastigheten går raskere enn noen gang. Det stilles store krav til hvordan vi rigger oss og hvilken kompetanse vi trenger, men først og fremst er det utrolig spennende muligheter teknologien bringer med seg. Hvis vi evner å se mulighetene og utfordre oss selv på de riktige områdene.

I rådgiverbransjen er det spennende å se hvordan kunstig intelligens nå har begynt å bli tatt i bruk. Her brukes det i alt fra å øke egen produktivitet, i tilstandsvurdering av store konstruksjoner, for å se om det er fisk eller noe annet som passerer gjennom fisketrapper, optimalisering av trafikkflyt i byplanlegging og til å forutse energibruk i bygg. Det brukes også for å strømlinjeforme prosjektledelse, gjennom egne GPT-løsninger og i bildeanalyseverktøy. Alt dette gir oss muligheten til å jobbe smartere og mer effektivt. Men, hvordan kan vi bli enda flinkere til å bruke kunstig intelligens i årene fremover? Dette ønsker vi å se nærmere på, og derfor samler vi bransjefolk, eksperter på feltet, akademikere og politikere til en hel dag om kunstig intelligens 24. oktober. Det vil bli lærerike presentasjoner fra eksperter på feltet og spennende samtaler med toppledere i bransjen. Kunstig intelligens vil tvinge frem nye foretningsmodeller og det er på høy tid at vi i bransjen utfordres på dette. For her må hele verdikjeden med!

Dyrtid gjør at vi nå må kutte kostnader fremover. Og kunstig intelligens vil gjøre at vi kan levere raskere enn i dag og med høyere kvalitet. Når vi skal ta samfunnet gjennom den omstillingen vi må de neste årene, så kommer teknologi, digitalisering og kunstig intelligens til å spille en avgjørende rolle.

Det er på høy tid at vi som enkeltmennesker, regjeringen, Stortinget og ledere på tvers av bransjer forstår betydningen av kunstig intelligens og jobber sammen for å forme en fremtid som vi ønsker.