Ola Storrusten_Lapp Norway
Adm. direktør i LAPP Norway, Ola Storrusten

Hvert år slippes tonnevis av klimagasser ut fra skip som ligger i havn. Og for hvert skip som kobler seg til landstrøm kuttes utslipp som tilsvarer luftforurensningen fra tusenvis av biler. 

De tallene sier mye om potensialet med landstrøm.

– Bruk av landstrøm innebærer enorme miljøfordeler, og fører til bedre luft i havnebyene. Skipene kan slå av hjelpemotor og generator som produserer strøm til nødvendige funksjoner om bord, og man unngår bruk av diesel og tungolje som fører til utslipp av CO2, NOx, svovel og sotpartikler, sier Ola Storrusten, som er administrerende direktør i LAPP Norway (tidligere Miltronic).

Fleksible kabler

Lapp Norway_3.jpg
Lading av busser

LAPP Norway tilbyr et av markedets bredeste utvalg av fleksible spesialkabler, og har allerede levert kabler til landstrøm-applikasjoner i to år. Innen 2025 må alle viktige havner i Europa kunne tilby landstrøm. 

– Vi er kommet ganske langt på dette feltet i Norge – utviklingen av landstrøm er noe av det viktigste som skjer innen elektrifisering akkurat nå, konstaterer Storrusten.

Elektrisitet fra landstrømanlegg kan også brukes til å lade batterier i elektriske ferger. I skrivende stund er det 52 bilferger i elektrisk drift i Norge. Etter planen vil det bli ytterligere 21 i løpet av året. Landstrømapplikasjonene krever helt spesielle kabelløsninger, som få produsenter kan levere – men som LAPP har spesialisert seg på. 

– Mange tenker at en kabel er en kabel, men det er veldig langt fra virkeligheten. Denne type kabel må ha stor strømføringsevne og være høyfleksibel, slik at den passer inn i konstruksjonen og kan fungere der på en god måte. I tillegg er det viktig at kabelen er myk, bevegelig og relativt tynn. Dette har vi kompetanse og erfaring til å produsere, forklarer Storrusten.

Leverer til alle bransjer

Lapp Norway_2.jpg
Lading av elbil

Ifølge Elbarometeret er Norge i dag 53 prosent elektrifisert. I transportsektoren er tallet kun 14 prosent. Det vil skje mye de nærmeste årene, og infrastruktur skal bygges opp over hele landet. Da er også effektive, trygge og fleksible kabler helt avgjørende.

LAPP er kjent for å ha utviklet en rekke spesialkabler som har revolusjonert driftssikkerheten innen sektorer som olje og gass, havbruk og infrastruktur.  

– For ti år siden opererte vi 40-45 % innenfor olje- og gassektoren, i dag er andelen ca. 10 %. Vi leverer kabler til alle bransjer, inkludert ladekabler til bil, buss, ferjer og fly. Vi opererer både på bakken, i lufta og til havs. Det er utrolig spennende å ta del i elektrifiseringen som er så viktig for planeten vår,
sier Storrusten.

 

Utviklingen fortsetter

LAPP-konsernet har totalt 18 produksjonsenheter og LAPP Norway har et tett samarbeid med kabelfabrikken LAPP MÜLLER i Frankrike. Gjennom
dette samarbeidet kan selskapet produsere spesialkabler som er tilpasset kundenes behov.

– Hvis du trenger en kabel som ikke finnes ennå, så kan vi sannsynligvis lage den. Mange kabler skal ligge i krevende miljø og omgivelser, og vi har lang erfaring med de ulike tekniske utfordringene. Fabrikken vår har produsert mer enn 100.000 forskjellige kabeltyper gjennom årene, og levert kabler til alt fra avlusing innen havbruk, roboter i automasjons- og næringsmiddelindustrien samt oljeinstallasjoner. For at de skal tåle alle mulige slag og støt, bruker vi ofte aramid i kablene våre – et fiber som også anvendes i hjelmer og skuddsikre vester, forteller LAPP Norway-sjefen.

Den nærmeste tiden vil det komme flere elektriske fartøy til havs. Det vil bli et stort og spennende marked for LAPP Norway, som bistår sine kunder helt fra behovsanalyse til leveranse av ferdig kabel. 

– Vi ønsker å være en ledende leverandør innenfor hele dette segmentet. LAPP bruker derfor mye ressurser for holde seg oppdatert på gjeldedene standarder for bransjen, og er også medlem av Landstrømsforum. Det vil blant annet komme flere elektriske småbåter, og da kan man skalere ned størrelsen på kabelen og ladesystemet. Elektrifisering vil være et stort og spennende område fremover, og vi har tenkt å være en del av utviklingen, konstaterer Storrusten.

 

OM LAPP NORWAY:
Tidligere Miltronic – endret navn til LAPP Norway i 2018. 
Eid av tyske LAPP Group, som er en verdensledende leverandør av fleksible kabler. 
Leverer standardkabler, fleksible spesialkabler og kabeltilbehør til de fleste bransjer 
Tilbyr kvalifisert rådgiving for å finne de beste løsninger for ethvert behov. 

no.lappgroup.com

MARKEDSOMRÅDER

•           Marine, skip og offshore
•           Elektrifisering (lading og ladeanlegg for bil, buss, ferjer og maskiner)
•           Næringsbygg, industribygg og offentlige bygg
•           Industriell Kommunikasjon
•           Havbruk og akvakultur
•           Solenergi
•           Telecom & 5G
•           Olje og gass
•           Infrastruktur og samferdsel
•           Næringsmiddelindustri
•           Heis, kran og godshåndtering
•           Automatisering
•           Vindkraft
•           Robotindustri