Caverion fokuserer derfor på følgende:

* Kampanje mot trakassering
* Kontraktskrav om separate garderober
* Eget kvinnenettverk
* Tilrettelegging med to timer betalt ammefri
* Fleksibel arbeidstid gjennom timebank/fleksitidskonto

- Underskuddet av fagarbeidere er en av byggebransjens største utfordringer, og nøkkelen ligger nettopp i å rekruttere fra hele den norske befolkningen. Ikke bare blant gutter, sier selskapets HR-direktør Anne Sødem til Elektro24-7.

- Selv om vi ligger over landsgjennomsnittet, har vi ambisjoner om å øke andelen kvinnelige fagarbeiderne vesentlig.

At kvinneandelen for bransjen ligger på kun li overkant av 4 prosent, forteller om det enorme potensialet i denne gruppen. Samtidig viser oversikten fra Utdanningsdirektoratet at andelen kvinner som tar elektro- og datateknologi på yrkesfag VG1 kun er 6,7 prosent. Til sammenligning, er den på 78,6 prosent i helse- og oppvekstfag! De fleste kvinner velger med andre ord den tradisjonelle veien mot omsorgstjenester og helsefag. Her må det gjøres noe for å balansere utdanningen bedre mellom kjønnene, mener Sødem.

- Det er ingen grunn til at ikke kvinner skal velge elektro eller et annet byggefag, da de kan utføre faget minst like godt som menn. Men det betinger at vi legger til rette for det og ikke minst snakker opp fagene og hvilke muligheter de gir.

Hun er ikke i tvil om at en yrkesfaglig utdanning er konkurransedyktig på svært mange områder, men at det handler nettopp om å synliggjøre det.

- Jeg vil hevde at byggebransjen er mer familievennlig, med regulerte arbeidstid og mindre kvelds- og helgejobbing. Kompetansen er retterspurt, og det er lett å komme seg i arbeid. Dessuten er lønnen god og du har store muligheter for videreutvikling.

Nulltoleranse mot trakassering

Caverion har stort fokus på at kvinner skal trives i jobben og inkluderes på arbeidsplassen, derfor blir de kvinnelige ansatte fulgt ekstra opp, forteller han.  I høst startet selskapet en omfattende antitrakasseringskampanje, nettopp som følge av at enkelte kvinner hadde opplevd å få ufine kommentarer fra mannlige kolleger.

- Hver morgen når ansatte logger seg inn på pc-en kommer budskapet «Nei til trakassering på arbeidsplassen» opp. Og i alle Caverion-biler er det en QR-kode hvor man kommer til en landingsside med samme budskap. Her står det også hvem man skal ta kontakt med om man opplever trakassering.

- Dette er rettet spesielt mot kvinner, men gjelder selvsagt alle. Vi er veldig tydelige på at vi har nulltoleranse for trakassering og at vi ønsker en arbeidsplass hvor både kvinner og menn føler seg velkomne og komfortable. Her skal det være et inkluderende arbeidsliv hvor du skal bli målt i forhold til det du bidrar med - uten at kjønn skal være en faktor, understreker hun. 

Hva ligger det egentlig i trakassering? Arbeidstilsynet definerer det slik: «Det er trakassering når en person blir utsatt for uønskede negative handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.»

Setter også eksterne krav

I tillegg til å ha fokus på likestilling og inkludering i egen bedrift, setter Caverion også krav til sine samarbeidspartnere Blant annet ved at separate garderober for kvinner og menn på byggeplass blir kontraktsfestet. Det vil si garderober med låsbar dør for damer og menn, uavhengig om begge kjønn er tilstede på anleggsplassene eller ikke.

– Det er ikke greit at kvinner må skifte i herregarderoben. Likestilling tar vi som en selvfølge. Om tilfredsstillende garderober ikke er ivaretatt vil vi vurdere å legge ned arbeidet til det er i orden, forteller Caverions administrerende direktør Knut Gaaserud.

- Vi har en tydelig ambisjon om å fortsette veksten av kvinnelige fagarbeidere i Caverion, og tydelige krav om garderobefasiliteter er et av flere viktige virkemidler for å lykkes. Vi har også som mål å sørge for at begge kjønn er representert i alle intervjuer, både hos oss selv, og søkerne.