- Elektrobransjen har aldri vært så viktig som den er nå. Skal vi nå klimamålene må vi elektrifisere mer og her er vi en premissleverandør, sier Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo.

Under sitt foredrag på Teknologikonferansen sist uke, pekte han på tre viktige drivere for utviklingen av bransjen de neste årene:
Han mnete at digitaliseringen kommer til endre alt. Verdiskapingen flyttes fra byggeplass til kontor og det vil endre måten vi jobber på.
- Hvis vi ikke endrer oss vil andre aktører ta markedsandeler og posisjoner. I sin ytterste konsekvens kan det ende med at vi blir utkonkurrert. Da er det viktig at vi lytter til kundene våre og deres behov når det gjelder hvordan fremtiden blir skap, sier Guttormsen.

Videre understreket han at med økt elektrifisering og et desentralisert kraftsystem, vil det gi enorme markedsmuligheter for bedriftene, 
- Digitaliseringen muliggjør elektrifisering på en helt annen måte enn vi har sett før, og i Norge har vi mye å gå på. Om lag halvparten av landet vårt går på strøm.

Det siste av driverne Guttormsen  trakk frem i foredraget, er at bedriftene må mestre utviklingen hvis de skal være relevante.
- Kraftnettet endrer seg i en kolossal hastighet fordi det kommer inn nye ting som sol, vind og batteri. Vi må ha en annen kompetanse for å håndtere dette enn vi tradisjonelt har. Vi må lære oss å håndtere digitaliseringen langs to akser; det ene er produktene vi selger og det andre er at vi må være tilgjengelig digitalt.

Hans oppfordring til bedriftene er følgende; Gjør livet enkelt for kundene og skaff digital kompetanse.