CTM Lyng AS er en av Norges fremste produsent og leverandør av sikkerhetsprodukter til hjemmet, velferdsteknologi, energiøkonomisering, samt lys og varmestyring, for alle typer bygg. Men i tillegg til kvalitetsprodukter, satser selskapet også mye på å formidle kunnskap for å bidra til en enklere og mer lønnsom hverdag for sine kunder. Ett område, er å bistå med lysberegninger og prosjekteringer av lysanlegg.

- Ja, vi ønsker å være en støttespiller som er med elektrikeren hele veien. Vi har alt fra produkter til skreddersydde, komplette løsninger, men besitter også ekspertise når den gjelder lysberegning, underlag og dokumentasjon. 
 

Mange fallgruver å ramle i

CTM Lyngs påtar seg også prosjektering av anlegg, som sikrer både installatøren og funksjonen. For det er mange fallgruver man kan ramle i, presiserer Espen Løw-Owesen, salgs- og markedssjef i CTM Lyng -og trekker fram idrettshaller som et godt eksempel:

- Før var en idrettshall en idrettshall. I dag er det blitt flerbrukshaller. Det vil si at det er mange forskrifter som skal oppfylles for å tilfredsstille kravene. Om ikke det er beskrevet godt nok i underlaget elektrobedriften skal gi pris på, ender man fort opp i en diskusjon om hva som egentlig var bestilt og hva som er levert. Resultatet er gjerne at eventuelle utbedring går på elektrikers regning. 
 

Spesialkompetanse

Det er prosjektansvarlig Frank Robert Husby som sitter med spesialkompetansen på dette området, og som sikrer leveranser i tråd med hva oppdragsgiver har beskrevet.

- Ut fra beskrivelsen eller kravspesifikasjonen, lager jeg et prosjekteringsunderlag som både sikrer at kravene til oppdragsgiver blir fulgt, men også hva som blir levert. For en elektriker vil det være veldig godt å ha det underlaget, sier han.

- Og det vil alltid være enkelte forbehold det er viktig å ta høyde for. Uten det, risikerer man å ende i en situasjon med diskusjoner om hvem som skal dekke opp hva, legger Løw-Owesen til.

- En elektriker som ikke driver med dette til vanlig, ser kanskje ikke mangelen i utlysningen eller i kravet fra utbygger, og tar da heller ikke noe forbehold. Da kan man ende opp med ansvaret for å utføre det oppdragsgiver krever uten å få kompensert for ekstraarbeidet. 
 

Armaturbytte

En typisk situasjon når det gjelder lys, er at det står «armaturutbytte» på bestillingen.

- Så blir det klager etterpå at det er for lite lys, eller at det er for mye lys eller at det er for skarps lys, at det er feil vinkel på lyset eller det er blending. Det er så mye rundt oppdraget som fort kan føre til diskusjoner og krangler. Som igjen resulterer i store kostnader i form av nedetid på arealet i næringsbygg, leie av lift, medgått tid osv. Og er det feil armatur, snakker vi om armaturbytte, som drar kostnadene ende mye mer opp, påpeker Husby.

- Når vi jobber ut fra kravspesifikasjonene, blir det ingen uklarheter rundt oppdraget. Det er fint for elektrikeren også, som ofte må dekke opp mellomværende. 

Bringer kompetanse til bordet

- Det vi prøver å bringe til bordet her, er den ekspertisen som Frank Robert innehar, etter mange år i faget som montør.  Han har elektrofaglig bakgrunn og ser på monteringsvennlighet og praktisk gjennomføring etc, og sikrer med det elektrikeren et godt og lønnsomt prosjekt.  Det er mange som er gode på lysberegning, men gjennom Frank Robert har vi med oss det faglige i tillegg, som gjør at vi kan tilby noe ekstra.

- Etter at vi har lagt vår hånd på prosjektet, har det også som regel blitt enda mer energieffektivt gjennom optimal belysning. Det kan eksempelvis være det er prosjektert med både tre og fire paneler, men så klarer man seg med to. Det sparer også tid på installasjonen. 

Tar ikke ekstra betalt

CTM Lyng tar ikke noe ekstra betalt for denne tjenesten.

- Det eneste vi ber om, er at man sender oss prosjektet og lar oss ta en kikk på det og eventuelt gjøre korrigeringer. Når det er gjort, så er ikke det noen bindinger til at man må bruke oss. Vi konkurrerer på like vilkår med alle andre, men vi skal i hvert fall sørge for at man har et godt dokumentert tilbud å levere fra seg,

- Det er den kombinasjonen med kvalitetsprodukter, smarte systemer og kompetansen som gjør oss til en samarbeidspartner som kan lette hverdagen for elektrikeren.

- Føler dere at den generelle kompetansen rundt lys er god hos elektrikerne, eller kan den  løftes noen hakk?  

- Det er vanskelig å svare på, men mange ringer oss. Kanskje har de ikke tid i en hektisk hverdag å tilegne seg den kompetansen. Men det er jo også derfor vi er her, for å kunne bistå dem på et område de selv ikke er så gode på, sier Husby.

- Bransjen har helt sikkert en del å spare om de har mer fokus på hvordan man kan løse prosjektet for å få mest mulig kostnadseffektiv installasjon. 
 

Stor pågang

Begge forteller at fokuset på prosjekteringsbistand av lysanlegg har gitt dem god respons, og Husby anslår at de har 20-30  henvendelser ukentlig.

- Mange av dem er gjengangere. De som har brukt oss en gang er blitt glade i å bruke oss, nettopp fordi underlaget er så bra. Det er også den beste bekreftelse på at kvaliteten på det vi leverer er veldig bra.

Og det er ikke bare innen lys de kan bistå.

- Vi har ekspertise også innen smart styring og varmestyring, slik at vi kan levere komplette underlag som inkluderer flere fagområder.