Nylig skrev Elektro247.no at 7 av 10 som gikk opp til elektroinstallatørprøven strøk. Det er så høye tall, at prøveadministrator i Energi Norge, Thor Egil Johansen, uttalte at han skulle gjennomgå data for å prøve finne en forklaring på de høye tallene. 

 Bestått eksamen betyr at du blir svært attraktiv på jobbmarkedet. Det er status å bestå elektroinstallatørprøven.

Trengte to forsøk

Geir Inge Pettersen (51) er daglig leder i Bindal Elektro As i Midt-Norge med fem ansatte. Han tok elektroinstallatørprøven i 2007. 

- Det var ikke den enkleste prøven, og jeg trengte to forsøk – men det skyldes nok at jeg ikke var godt nok forberedt. Det er viktig å gjøre gode forberedelser. Dessuten må du disponere tiden godt og skrive raskt, sier den blide bedriftseieren til Elektro247.

Han skulle overta bedriften, og elektroinstallatørprøven måtte gjennomføres. 


- Jeg husker jeg var akkurat ferdig med å svare på den siste oppgaven da tiden gikk ut. Prøven handlet den gang mye om prosjektering. Det var også snakk om at det skulle være en re-sertifisering hvert femte år, men det ble det ikke noe av. 

- Ønsker andre ansette i bedriften å ta installatørprøven?

- Det er i hvert fall et par stykker som ønsker å starte på fagskolen neste år – så får vi ta det derfra, sier Pettersen. 

Anbefaler god studieteknikk

Kristine Steine Sund (34) jobber som avdelingsleder i El-sikkerhet Midt-Norge avdeling Gudbrandsdalen hvor hovedfokus er kontroll og termografering av gardsbruk, næringseiendommer og boliger. Kristine er installatør og kontrollør.

Hun tok fagbrev i 2009, gikk fagskolen på Gjøvik og jobbet to år som saksbehandler før hun tok elektroinstallatørprøven i 2105. 

- Jeg mener at en eksamen ikke skal være for enkel. Jeg gjorde gode forberedelser i forkant, og gjennomførte uten problemer, sier hun. 

Kristine tror mye av grunnen til den høye strykprosenten kan skyldes dårlig studieteknikk og feil disponering av tid. God studieteknikk er et nøkkelen for å lykkes!

- Jeg vet det er mange som mener de ikke ble ferdige, men mitt råd er; les oppgavene først og se hva de spør etter. 

Steine Sund har jobbet som installatør for en større elektrikerbedrift med ansvar for mange ansatte, inkludert lærlinger. 

- Ved bestått elektroinstallatørprøven kan du plutselig få veldig mye ansvar. Jeg ønsket å gå dette utdanningsløpet. Det er ikke dermed sagt at jeg kan alt, men det er viktig å vite litt om alt – så må du vite hvor du finner opplysningene, og bruke oppslagsverk, sier Kristine Steine Sund.