Målet med støtteordningen er å trygge arbeidsplasser og lokal næringsvirksomhet. Tilskuddsordningen har et klart enøkinsentiv, sier næringsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding.  

Hvem kan få støtte?

Bedriften må ha hatt minst 3% strømintensitet i første halvår i 2022. Det vil si at utgiftene til strøm har vært større enn 3% av omsetningen i samme periode.

Hvor mye støtte kan man få?

* Må ha gjennomført energikartlegging, og man har ikke mulighet for å ta ut utbytte i 2023.

* Strømstøtten vil beregnes basert på strømutgifter for perioden 1. oktober til og med 31. desember 2022.

* Strømkomponenten beregnes utfra differansen mellom den faktiske strømprisen per kilowattime (kWh) som bedriftene har stått overfor og en terskelverdi på 70 øre:

Støttetrinn I: inntil 25 prosent av differansen mellom faktisk pris og 70 øre per kWh. Bedriften må som minimum gjennomføre energikartlegging.

Støttetrinn II: inntil 45 prosent av differansen mellom faktisk pris og 70 øre per kWh. Bedriften må gjennomføre energikartlegging, og i tillegg søke om tilskudd til og gjennomføre energitiltak.

* I tillegg gis det tilskudd på inntil 50 prosent av investeringskostnaden knyttet til energitiltaket.

* Makstaket for støtte gjennom trinn I og II til hver bedrift er på 3,5 mill. Støtte til energitiltak kommer i tillegg.

Hvilke energitiltak kan det gis støtte til?

Det vil kun være følgende forhåndsdefinerte tiltak som kan utløse støtte:  

* Energistyrings- og målingssystemer

* Etterisolering av yttervegger og tak

* Utskifting til energieffektive vinduer

* Behovsstyrt ventilasjon

* Varmegjenvinning ventilasjon

* Utskifting av eldre elektriske motorer, pumper, kompressorer og vifter.

* Trykkluftoptimalisering

* Energigjenvinning fra elektriske motorer og kompressorer (for eksempel trykkluft, kjøl og frys)

* Termisk isolering av rør, ventiler og deler i varme- og/eller kjøleanlegg samt industrielle prosesser

* Solfanger (på eller i tilknytning til næringsbygg)

* Solceller (på eller i tilknytning til næringsbygg).

* Væske/vann- og luft/vann-varmepumper

* Biokjel for fast brensel (pellets, briketter, flis, ved/treavfall)

* Akkumulator- eller buffertank i eksisterende varme/energisentraler

* LED-lys og lysstyring
 

Her kan du lese mer om hva som kan gjøres av forberedelser: Energitilskuddsordningen - Forberedelser til lansering

EFO har levert inn høringssvar til forskriften, der de blant annet oppfordrer til at søknadsfristen for gjennomføring av energitiltak utsettes, slik at flere har mulighet for å benytte seg av dette. Det er allikevel lurt å forberede seg på at søknadsfristen 9. desember beholdes, skriver Marie Loe Halvorsen.

Kilde: EFO