– I tillegg til at vi har en smarthusmodell som gjør elektrikeren i stand til å levere komplette løsninger over natten, gjør vi jobben enkelt for dem ved at vi tar dialogen med forbruker både for å skreddersy løsningen og oppfølgingen i etterkant. Slik forklarer daglig leder Henning Herfjord Autoboligs suksessformel i jungelen av smarthustilbydere.

Platinum Loxone- partner i Norge

Det var dagens tekniske ansvarlig Erik Braatnes som fikk denne ballen til å rulle da han skulle bygge hus og ønsket å integrere energistyringsløsninger. Valget falt på det kablede og skalerbare styresystemet til det østeriske teknologiselskapet Loxone.

I tillegg til å få et smart hus, så han muligheten til gjøre business av løsningen. Vennen Henning Herfjord var ikke vond å be, og innen året var omme var Autobolig AS en realitet. Snart begynte ballen å rulle stadig raskere, selskapet har nå fem heltidsansatte og har status som landets eneste Loxone Platinum Partner.

Satser på installatørene

Veien ut i markedet, går først og fremst via installatørene, og stadig flere har knyttet Autobolig til porteføljen. I tillegg til en driftssikker og lettinstallert løsning som sørger for at alle byggets tekniske systemer snakker sammen via én app, har de også dialogen med sluttkunden både før kontrakten er signert og etter at løsningen er montert.

- Det frigjør masse tid for installatørene og elektrikerne. De trenger bare å selge inn Autobolig til sine kunder, så tar vi kontakt med sluttkunden og blir enige om løsningen. De får deretter et ferdig programmert anlegg, sier Herfjord.

- Om det skulle oppstå noe etter installasjonen, er det oss brukeren kontakter. På den måten tar vi oss av installatørens service og ettermarked innenfor Loxone-segmentet. Vi tar i realiteten risikoen og fjerner ikke-fakturerbar tid for installatøren. Dermed blir vi en lønnsom kompetansepartner, legger konsulent Daniel Hammer til.

- Det kan vi gjøre både fordi det er vi som har spisskompetanse på produktene og systemet, samt at det er så driftssikkert og brukervennlig at det sjeldent oppstår problemer. Om det skjer, kan vi kople oss på det aktuelle anlegget og fjernstyre og feilsøke, sier de.

Nettopp «frykten» for at det skal skape merarbeid i etterkant, mener de er en stor årsak til at installatørene ikke er mer aktive i innsalg av smarthusløsninger til forbrukerne.

Det hittil mest komplekse oppdraget

Autobolig har base i Fredrikstad, med hele landet som nedslagsfelt. I disse dager er selskapet i siste fase av sin hittil mest komplekse installasjon. Gjennom OneCo i Trondheim har de levert smarthusløsningene til Realinvest AS sitt nye forretningsbygg på Leangen – med Betonmast som totalentreprenør. Totalt er prosjektet på cirka 9.500 kvadratmeter, og vil i tillegg til kontorarealer inneholde servicearealer i første etasje, samt underliggende garasjeanlegg. Det nye kontorbygget er planlagt med energiklasse A, og sertifiseres til «BREEAM Very good».  

- I dette flotte bygget styrer vi lys, varme, ventilasjon, tappevannsystem og solskjerming, samt de sentrale funksjonene i et SD-anlegg - med eget energiovervåkningssystem som en integrert del av det sentrale driftsanlegget.

Norgeshus inn på eiersiden

Etter at Norgeshus inngikk partnerskap med Autobolig i fjor høst, leverer husleverandøren nå alle sine hus og hytter med en grunnpakke smarthusteknologi fra Loxone som standard. Det vil si rundt 1200 bolighus og hytter i året via 150 forhandlere spredt rundt i landet. Fra før er Solid Gruppen – en stor entreprenør av boliger på Østlandet - sterkt inne på eiersiden. I sum gir det muskler for å kunne pushe smarthusløsningen ut på markedet i stor skala.

- Gjennom Norgeshus får vi tilgang til et stort fagmiljø og er en perfekt partner for videre utvikling og vekst. Alt ligger til rette for en veldig spennende framtid, sier Herfjord og Hammer til Elektro24-7.