– Våre elektroentreprenørselskaper spenner bredt over store deler av landet, fra Agder i sør, store deler av Østlandet, både kyst og innland, i Trøndelag og Møre og Romsdal. Dete gir Storebrand samarbeidspartnere som kan dekke mange lokale plasser, over et større geografisk område, sier Ole Halvor Kolstad, regionsdirektør i Konstel.

Flere av daterselskapene i Konstel har gjennom mange år opparbeidet seg et godt fotfeste i forsikrings- og skademarkedet, blant dem Oslo-baserte Wethal Elektroentreprenør. På initiativ fra daglig leder i Wethal Elektroentreprenør, Harald Nystog, har han, sammen med Ole Halvor Kolstad, regionsdirektør sentralt i Konstel, landet en avtale med Storebrand, som øker konsernets satsning på forsikring yterligere.

– Vi har jobbet med forsikringsmarkedet gjennom flere år, og har opparbeidet oss erfaring og rutiner for god håndtering av skadesaker, noe vi tror har bidrat til at vi er blit en foretrukken samarbeidspartner, sier Nystog.

Med den signerte avtalen er Konstel og sine tilhørende daterselskaper nå en foretrukket partner på skadesakene i Storebrand. På lik linje som Konstel er Storebrand opptat av å ha gode relasjoner med leverandører for å kunne skape de beste opplevelsene for forsikringskunden.
– Samarbeidet vil bidra til å optimalisere våre skadeoppgjør med et bærekraftig og kostnadseffektivt fokus, samarbeidet vil helt klart styrke kundeopplevelsen, sier Alexander Asbjørnsen,Innkjøpsdirektør i Storebrand Forsikring.

Avtalen trådte i kraft per 5. juni. Implementering vil skje fra august og utover høsten.