Et nøkkelelement i det strategiske rammeverket er utnyttelsen av Eatons proprietære UPS-teknologi EnergyAware i Microsoft-prosjekter. Hovedfunksjonen til en UPS er å sørge for kontinuerlig strøm til virksomhetskritiske systemer, og å beskytte disse fra strømbrudd eller fall i strømkvalitet. Gjennom et nært samarbeid over flere år, har Eaton og Microsoft videreutviklet UPS-er med flere digitale funksjoner, som gjør at UPS-er kan brukes som en distribuert energiressurs for å støtte strømnett med høye nivåer av variabel fornybar energiproduksjon.

Utviklingen gjør det mulig med en ny generasjon datasentre som kan samhandle med og støtte strømnettet med levering av kritiske fleksibilitetstjenester. Dette gjør det mulig for datasentre å tjene penger på ressurser som ikke utnyttes til det fulle, for eksempel kan datasentre tilby energilagring og å levere hurtig frekvensregulering – tjenester som nettoperatørene i økende grad vil trenge etter hvert som andelen fornybar energi i nettet øker.

 

Bidrar til utfasing

Daglig leder for digital- og energiomstillingsdivisjonen i Eaton, Craig McDonnell, forklarer viktigheten av dette:

- UPS-er som samhandler og støtter strømnettet bidrar til utfasingen av ikke-fornybar energi på nettnivå, som betyr at bærekraftsgevinstene strekker seg utover datasentre. Dette er en game changer for energistyring i datasentre som har en svært positiv innvirkning på datasentres miljøprofil.

- UPS-teknologien vil ikke bare bidra til å beskytte våre kunders IT- og datasystemer, men også tilføre verdifulle elektriske tjenester tilbake til nettoperatøren og strømnettet. Disse tilleggstjenestene vil i økende grad bli viktigere for å håndtere økende bruk av variable og fornybare energikilder, sier Sean James som er direktør for Datasenter Research i Microsoft.