- Vi ønsker ytterligere å styrke vår satsing på Helgeland og vår inntreden i Helgeland Ventilasjon AS er derfor viktig for oss, sier administrerende direktør i Elektro AS, Einar Jørgensen  i en pressemelding.

Han forteller videre at de har et meget godt inntrykk av Helgeland Ventilasjon AS, selskapet har kompetente medarbeidere og ledelse, samt god erfaring innenfor mange ulike prosjekter og tjenester. Selskapet har også sunn økonomi og lønnsom drift.

— Når det først ble aktuelt å få inn flere eiere, ønsket vi å ha en større aktør med på laget. Vi følte det da naturlig ha med en nordnorsk privateid bedrift som Elektro AS, sier Rune Bjørkås, som er en av eierne og daglig leder i Helgeland Ventilasjon AS, i meldingen.

— Med Elektro AS på eiersiden vil vi stå bedre rustet for fremtiden. Etter vår oppfatning vil fellesskapet i Elektro-konsernet og samarbeid mellom selskapene i konsernet gi oss utviklingsmuligheter både faglig og markedsmessig, og styrke bedriften og sikre lokale arbeidsplasser, sier Bjørkås som sammen med de øvrige gründerne fortsatt vil være medeiere i selskapet, sier han.

Helgeland Ventilasjon AS vil nå bli et datterselskap i Elektro-konsernet, selskapet vil bli videreført i sin i helhet og med nåværende ledelse.

Helgeland Ventilasjon AS hadde i 2021 en omsetning på 14,5 millioner kroner. Selskapet har kontor i Mosjøen, men utfører oppdrag i store deler av Helgeland.