Det er ikke mangel på gode intensiver for at Ola og Kari Nordmann skal spare strøm og produsere lokal energi i hytter og hus ; Enova inviterer til spleiselag for energistyring, smarte varmtvannsberedere og lokal strømproduksjon og utvalget av styringsenheter er større og bedre enn noen gang. Tar vi også med den nye nettleiemodellen og de spinnville strømprisene vi trolig må leve med i årene framover, er «vanlige folk» nå mer enn klare for å redusere forbruket og å kunne styre eget energiforbruk opp mot når strømprisen er lavest.

    Men når jeg ser meg rundt i mitt tettbebodde nabolag, ser jeg ikke et eneste solcellepanel. Og svært få – om noen - i min (ganske store) omgangskrets har gjort noe aktivt for å kunne styre energiforbruket. For ikke å snakke om HAN-porten, som stort sett ingen engang har hørt om. En kjapp runde med de største nettselskapene, bekrefter at det er godt under ti prosent av forbrukerne som har åpnet HAN-porten. Det til tross for at «alle» snakker om de høye strømprisene og at de gjør så godt de kan for å spare strøm.

    Utfordringen er med andre ord at folk flest ikke er klar over hvilke muligheter smart styring kan gi i forhold til å redusere strømkostnadene, eller hvordan de skal komme i gang. Det er her jeg mener installatørene og elektrikerne, som er ute blant folk hver eneste dag, er en sinke i forhold til det grønne skiftet. I dag må forbrukerne i stor grad selv ta initiativ, innhente informasjon og mer eller mindre tilfeldigvis finne en aktør som kan bistå dem.

    Årsaken er også innlysende. Det har vært – og delvis er – så stor etterspørsel av tradisjonelle elektrikertjenester at det handler om å bli raskest mulig ferdig og haste til neste oppdrag. Å risikere å «pådra» seg mer jobb, eller bruke tid på å selge inn produkter og løsninger, oppleves derfor som stressende. Trolig er det også mangel på kompetanse på området for mange. Å sitte stille i smarthuset er en dårlig investering i framtiden, for allerede begynner mange å merke at koronaeffekten har lagt seg, og at det begynner å bli en treghet i markedet grunnet uroligheter og prisoppganger.

    I et tidligere intervju med Elektro24-7, uttalte El-verdis salg- og opplæringsansvarlig Hanne Moen Sporsheim det som underlig at bransjen ikke er mer påskrudd i forhold til salg og kommunikasjon, med de enorme mulighetene de har til å påvirke sine kunder. Og med det å ta steget fra passiv til aktiv elektrorådgiver, som bidrar til at kundene blir fornøyde, montørene blir fornøyde og salget øker.

   Det er vanskelig å ikke være enig i det.

    Vi har også tidligere skrevet om Installatøren i Fredrikstad som opprettet webshop for at forbrukerkundene kjapt og på egen hånd kan finne kostnaden for en tjeneste, taste inn hvilke produkter de ønsker og hvilken dag de ønsket besøk av en elektriker. Med ytterligere to tastetrykk kan de fullføre bestillingen og betale – helt uten å måtte snakke med et eneste menneske på veien. Flere øvrige bedrifter i bransjen har kommet etter med tilsvarende konsepter.

    Smart og effektivt? Tja, er det virkelig slik bransjen ønsker det? Å ikke ha kontakt med sitt marked? Å ikke ha muligheter for å gi gode råd eller drive mersalg?

    At bransjen ikke har tatt rollen som energirådgiver, fikk jeg selv bekreftet da jeg skulle i gang med hyttebygging for et års tid siden. En forholdsvis stor elektrobedrift ble koplet på prosjektet, som innkalte til møte hvor det ble lagt fram forslag til en standard «pakke» basert på tegningene. Alt var selvsagt i tråd med lovverk og behov for lys og strøm, men smartstyring ble ikke nevnt med ett ord. Det til tross for at vi skulle ha varmekabler i alle rom. Det var jeg selv som måtte bringe temaet til bords, og dermed sørget for at jeg i hvert fall fikk termostater som lot seg app-styre.

    Om det er noe trøst, kan jeg opplyse om at heller ikke VVS-installatøren nevnte eksempelvis smart varmtvannsbereder med ett ord...

    Jeg har også snakket med flere i bransjen om temaet, som avdekket at selv bedrifter knyttet til de største kjedene ikke hadde noe plan for innsalg av smarthusløsninger. I beste fall var det en av de ansatte som hadde interesse for det, som kunne ta i det om kunden etterspurte styringsløsninger.

    Mine påstander vil helt sikkert provosere mange, og de gjelder selvsagt ikke alle. Men jeg vil hevde at de små og mellomstore elektrobedriftene som er bevisste på å pushe smarte produkter ut i markedet og utdanne medarbeiderne til å bli gode rådgivere er unntakene som forsterker regelen.

    Det positive, får være at det ligger et stort inntektspotensial rett foran føttene på bransjen. Om ikke et bidrag til det grønne skiftet er motivasjon god nok, bør i hvert fall å sikre bedriften også for framtiden være en drivkraft.

    Framtiden er nå!