– Det faktum at elektrobransjen har et enormt påvirkningspotensial på samfunnet i sin helhet, er så givende å tenke på. Faget må imidlertid selges inn på en ny måte enn i dag, slik at motivasjon til å bli elektriker økes og appellerer til flere, uavhengig av kjønn. Unge er ofte fulle av håp og lyst til å gjøre noe for samfunnet og fremtiden.

- Å tilføre mer til elektroutdanningen er det som skal til Fremtiden er elektrisk, og energi- og miljøvennlige tiltak må på plass i hjemmene. Montører har mange kundebesøk i dag og har dermed store muligheter til å gjøre mersalg. De har manglet verktøy til å yte rådgivning tidligere, men det er nå historie, sier hun.

Salg- og opplæringsansvarlig hos El-verdi

Hanne Moen Sporsheim er salg- og opplæringsansvarlig hos El-verdi, et landsdekkende selskap som tilbyr salgsverktøy og kompetanseheving for elektrobransjen. I tillegg er hun en av fem nominerte i finalen av «Elektrokvinnen 2022», hvor vinneren kåres under Eliaden 2.juni. Kåringen skal bidra til å løfte fokus mot mangfold, kjønnsbalanse og likestilling innad i elektrobransjen.

Hannes nominasjon bygger nettopp på hennes engasjement og lidenskap for å løfte bransjens renommé og omdømme ved å gjøre elektrikeren til en bedre kunderådgiver, og med det skape merverdi både for forbruker og elektroentreprenører gjennom god kundehåndtering.

- Utfordringen i elektrobransjen er at den har en kompleks prisstruktur, og at kompetansen rundt prising av elektroinstallasjoner har blitt spesialisert, noe som ofte skaper flaskehalser og lange behandlingstider. Gjennom tilrettelegging mellom leverandører, installatører og kunder, så sikrer El-verdi en effektiv kundedialog med rett pris og rett produkt til rett tid, slik at reisen fra idé til installasjon blir så kort som mulig med så høy kvalitet som mulig.

- Kompetanse overføres fra de inne på kontoret til de ute i felten og resultatet er fornøyde kunder og økt inntjening, samt en mye mer innholdsrik og spennende elektrikerhverdag som jeg tror også appellerer veldig til kvinner. Kom i gang med El-verdi, er Hanne Moen Sporsheims klare råd til bransjen.

Hanne Moen Sporsheim brenner for å gjøre elektrikeren til en bedre selger og kunderådgiver, og tilbyr en rekke verktøy i sin rolle hos El-verdi. – De som benytter seg aktivt av våre systemer, både øker inntjeningen og trivselen i bedriften sin!
Hanne Moen Sporsheim brenner for å gjøre elektrikeren til en bedre selger og kunderådgiver, og tilbyr en rekke verktøy i sin rolle hos El-verdi. – De som benytter seg aktivt av våre systemer, både øker inntjeningen og trivselen i bedriften sin, samt skaper en mer attraktiv arbeidsplass, for begge kjønn, sier hun.

Lang fartstid som finansrådgiver

Moen Sporsheim har tidligere jobbet nær 14 år som finansrådgiver i Nordea Bank, og i 2009 fikk hun oppleve finanskrisen på kroppen.

- Tilliten til oss som jobbet i finansbransjen ble utfordret og man etablerte derfor en høythengende kompetansehevningen innen etikk- og rådgivningskompetanse for å løfte anseelsen igjen. Gjennom Autorisasjonsordningen for finansiell rådgivning, så klarte man å vinne tilliten tilbake og samhandlingen med kundene kunne fortsette.

 Uten tillit, ingen dialog, presiserer hun.

- Hadde man ikke innført dette kompetanseløftet, så hadde konsekvensene blitt enorme på profesjonell og ikke-profesjonell side. Kompetanse er essensielt for å kunne gjøre gode valg. Det gjorde noe med meg å oppleve denne krisen. Jeg har erfart å få tilført rådgivningskompetanse og verdien av dette, og sett den positive effekten det har hatt på et nasjonalt nivå.

Å ta samfunnsansvar

En stor del av autorisasjonsordningen gikk på god avdekking av kundens totale økonomi for så og dele informasjon med kundene innenfor sparing. Forstod ikke kunden hva man snakket om, så skulle man også avstå fra å selge kunden en løsning.

- Bankbransjen ble på mange måter satt til å drive folkeopplysning og kompetanseheving innen sparing, og øke bevisstheten rundt eget ansvar for egen sparing til pensjonstilværelse. Dette samfunnsansvar og noe jeg er stolt over å ha vært med på. Jeg tenker at elektrobransjen på lik linje kan ta et større samfunnsansvar dersom man tilfører rådgiverkompetanse inn i yrket. Det er en kompetanse-avstand mellom elektrikere og kunder og man må snakke et språk som kundene forstår og være på tilbudssiden med løsninger for fremtiden.

- Vi går for FN`s bærekraftsmål, så vi må inn med rådgivningskompetanse og identifisere hva vi i elektrobransjen kan og ikke kan og rette fokus på det vi kan påvirke og hva som er innen rekkevidde.

Elektrobransjen på

Å gå fra brevgiro til nettbank var en tvunget utvikling, men bransjen måtte lære opp kundene til å tenke annerledes.

- I dag vet vi resultatet av det. Til sammenligning, vil jeg hevde at elektrobransjen fortsatt befinner seg på brevgironivå – og knapt nok det – både når det gjelder å kommunisere internt og med markedet. Det er litt underlig, med de enorme mulighetene de har til å påvirke sine kunder. Verktøyene finnes til å ta steget fra passiv til aktiv elektrorådgiver, som bidrar til at kundene blir fornøyde, montørene blir fornøyde og salget øker.

- Gjennom mitt virke i bankbransjen, observerte jeg en enorm endring i hvordan kunder ønsker å samhandle med oss tilbydere. Man ønsker raske svar og det skal være lett forståelig og prismessig gunstig, sier Sunnmørskvinnen.

Hun var opptatt av at hun ikke bare skulle gi kundene et lån, men samtidig en økonomisk forståelse slik at de klarer å skjøtte den godt videre selv.

 Det gir meg enormt mye å overføre kompetanse til andre, slik at de får en bedre og mer effektiv hverdag. Vi mennesker ønsker å bli sett. Om tilbydere ikke har fokus på å være på tilbudssiden, så har de ikke fokus på kundene. Elektrikerne må i en helt annen grad enn i dag innta salgsrollen i jobben. Det jeg jobber med, er å prøve å omstille elektrobransjen til å være rådgivere for sine kunder, ikke bare en leverandør og montør. Det vil samtidig gjøre faget langt mer attraktivt for flere.

Lysets betydning for helsen er undervurdert

Sporsheim er ikke i tvil om at bransjen hadde fristet flere kvinner til å velge elektroutdannelse dersom man hadde solgt inn elektro-rådgivning og den positive påvirkningen man kan ha på menneskers hverdagsliv ved å inneha denne kompetansen. Utvikling av montørers rolle og det å gjøre den mer interessant vil også bidra til at flere blir i yrket lengre.

 Hun trekker raskt fram temaet «lys» som et hjertebarn.

- Elektrikere assosieres av hvermannsen med lys. Det er derfor litt rart at montører ikke har en større rolle i å selge mer lys. I Norge, hvor vi bruker 90 % av tiden vår innendørs, så er det mange som kanskje går rundt uopplagte og trøtte uten å være klar over at tilstrekkelig lys kan påvirket trivsel og overskudd i hverdagen. Det er ikke en folkeopplysning at behovet for lys øker med alderen, men det skulle vært det. Det forteller meg hvilken enormt potensiale det er, og hvor viktig rolle elektrikeren kan ta ved å være gode rådgivere og selgere.

Holdninger må endres

De bedriftene som har gode verktøy og som utfordrer sine montører til å ta rollen som rådgiver/selger er de som lykkes best, understreker hun.

- Dessverre har mange elektrikere fortsatt en holdning om at «jeg er ikke selger, jeg er en montør», eller de skylder på at de ikke har tid. Det viser at innsalget av hva yrket ditt også består av har slått feil ut. Derav min påstand om at faget må selges inn på en ny måte.

Når elektrikerne ikke har nok fokus på å drive opplysning, rådgiving og salg, som – satt på spissen – gir det uheldige konsekvenser for det store bildet, mener hun.

- Jeg har veldig lyst til å få til en fornying i bransjen. Jeg har fått treffe elever på videregående skoler og har hatt innlegg om viktigheten av rådgivningskompetanse i faget. Tilbakemeldingen fra elevene som har valgt yrkesfaglig retning synes nettopp dette med lys var veldig inspirerende å høre om, og noe de absolutt vil ta med seg videre. Og når jeg spør dem hva de tenker om salgskompetanse som en del av fagopplæringen, så sier de at de tenker at det er en helt naturlig del av det å være elektrikere.

- Er det i for stor grad et gubbevelde med inngrodde holdninger som styrer elektrobransjen?

- Det får være dine ord...! Det som derimot er en utfordring er strategien «never change a winning horse», som betyr at man ikke skal endre en metode som fungerer. Bransjen har vært bortskjemt i 20 år med tilgang på nok arbeid. Men det som skjer nå er at behovet for elektrifisering øker raskere enn kapasiteten klarer å dekke. Nye aktører kommer på banen og konkurrerer om de samme kundene. Det er dumt å stå igjen på perrongen når toget går!

Her er tre viktige områder bedriftsledere bør ha kontroll på for å være best mulig rustet for året som ligger foran oss. Gjør bedriften klar for fremtiden

- Er det fristende nok for kvinner å søke seg inn i elektrobransjen?

- Det vekker nok flere interessenter til elektrodanningen dersom man tilfører noe mer til den tradisjonelle elektroutdanningen slik vi kjenner den i dag. For meg er utdanningen mer fristende dersom det løftes frem at elektrikere skal være med på å bidra til økt trivsel for kunder i hverdagen, bedret økonomi gjennom energistyring og hjelp til å ta grønne valg for at vi skal kunne nå våre klimamål.

- Jeg vil ikke hevde at salg- og rådgivningskompetanse er en direkte link til at flere kvinner vil søke seg til elektrobransjen fordi jeg tror heller at dette er personlighetsavhengig. Noen ønsker å bare skru, mens de aller fleste montører jeg har truffet i kurssammenheng med El-verdi, og det er ikke få, sier at det er interessant og givende å få snakke med kundene og yte rådgivningskompetanse! Men jeg vil påstå at å tilføre et element til elektroutdanningen som motiverer flere og som spiller på verdier vil gi flere søkere til faget.

Hanne etterlyser at den store faglige bredden må promoteres aktivt, og det kan enkelt startes med å ta kontakt med El-verdi.

 -Så kan man starte med montørene som er ute og møter folk hver eneste dag. Når kundene kun møter en montør som ikke har fokus på annet enn å bli ferdig med den bestilte jobben og rase videre til neste, vil vi heller ikke kunne få en endring, påpeker hun.