Norge står midt i en strømkrise, og mange kjenner det på lommeboka når strømregningen kommer, enten man er privatperson eller butikkeier. Norges største Fretex-butikk på Alnabru i Oslo, byttet nylig ut sitt lys med LED-lys. Nå har de beregnet hva de sparte på utskiftningen. Tallenes tale er klare; de nye LED-lysrørene reduserer strømforbruket med hele 70 %.

- Å bytte til LED-lys er helt klart noe alle bør gjøre, da det er mye penger å spare, sier Are Hågensen, salgssjef hos Signify i Norge.

Sparer flere tusen kroner

Fretex på Alnabru er den største Fretex-butikken i Norge – og de har lenge tenkt på om de skulle bytte ut lyset til LED. For butikken på 1750 kvm, som huser 21 ansatte, er det flere grunner til at et skifte av lyset har stått på planen.

- For det første sparer vi jo mye penger på å skifte ut lyskildene våre til LED-lys. I tillegg har Signify hjulpet oss med å gjøre dette på en miljøvennlig måte, ved at vi ikke bytter ut de gamle armaturene, men heller kun skifter ut lysrørene. Det er i vår ånd med gjenbruk, så vi liker at det blir gjort på denne måten. Og som om ikke det var nok, nytt lys gir faktisk de ansatte mye bedre arbeidsforhold også, sier Ketil Arctander, Lokasjonsansvarlig ved Fretex Alnabru.

Nylig fikk Fretex beregnet hvor mye de faktisk har spart og kommer til å spare ved å bytte ut lysrørene sine. Og tallene er ganske klare. Fretex byttet til LED-lys i 170 armaturer i hele butikken. 13,6 kW er da spart pr time. Dette tilsvarer omkring 82000 kroner i året basert på en strømpris på 2 kr pr kWh.

- Dette er jo gledelige tall, sier lokasjonsansvarlig Ketil Arctander ved Fretex Alnabru. Og det viser at det lønner seg å bytte til LED-lys. Vi er veldig fornøyde med vår avgjørelse om å gjøre det.

Salgssjef Are Hågensen, Signify Norway.
Salgssjef Are Hågensen, Signify Norway.

Flere bedrifter skifter ut lyset etter nytt EU-forbud

EU har vedtatt å fase ut flere typer lysrør som er vanlige i norske bedrifter. Allerede i februar trådde de første forbudene i kraft. EU-direktivet Restrictions of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS) innebærer et forbud mot kadmium, bly, seksverdig krom, polybromerte bifenyler, polybromerte difenyletere og kvikksølv i visse typer elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter).

Fordi det har vært få alternativer til kvikksølv i lysrør tilgjengelig på markedet, har bruk av kvikksølv i lysrør vært unntatt fra forbudet. Disse unntakene er nå opphevet – og innebærer at bruk av kvikksølv i lysrør nå også er forbudt.

Signify er ikke i tvil om at Fretex har tatt det rette valget ved å gjøre utskiftningen på denne måten:

- Det er nå kommet et forbud mot kvikksølv i lysrør. Men uavhengig av det, bør vi alle ta bevisste valg for å spare strøm og miljøet. Ved å fjerne de gamle kvikksølvrørene og putte inn ny LED-lyskilde, gir vi også det gamle armaturet mange nye år å leve, isteden for å sette inn et helt nytt armatur. Et nytt armatur koster også mye mer penger, så på denne måten går man for både gjenbruk og strømbesparelse, forklarer  Hågensen. 

Bedre arbeidsmiljø

I tillegg til å spare penger på strøm, er det også flere oppsider for butikken ved å bytte ut lysrørene sine. De har nemlig lenge jobbet i mørke lokaler. Men at det å bytte ut lysrørene skulle ha så mye si, har overrasket flere av de ansatte:

- Det å få nytt lys har gjort at vi får bedre humør og sånnsett en lettere hverdag – for når man blir lettere til sinns blir arbedsmiljøet bedre, det merkes rett og slett på hele stemningen. I en butikk har det mye å si, sier en fornøyd butikkleder Christine Elmenhorst.
-  Når man i tillegg vet hvor mye man sparer på det, så er det en vinn vinn situasjon.