Det er i gjennomsnitt godt over 25 prosent oversøkning til elektrolinjen.

- Det er svært gledelig. Elektrofaget blir stadig mer populært. Med så stor søkermasse vil poengsnittet ved inntak økes, noe som igjen fører til at mange flinke elever kommer inn og får fagbrev, sier Larsen til elektro247.no.

Stabil strykprosent

Den blide nordlendingen forteller at strykprosenten på fagprøven ligger på 3-5 prosent mens frafall i læretiden frem til fagprøven har ligget noe høyere. Men stabilt på cirka 10 prosent innen elektrikerfaget de siste årene. 

Totalt tar rundt 3600 fagprøven i elektrofagene og i elektrikerfaget alene rundt 2000 lærlinger årlig. 

-  Strykprosenten er nok ganske normal, men vi er bekymret for de som avbryter læretiden før de kommer frem til fagprøven. Erfaringene er at de som styrker på fagprøven er langt unna en bestått karakter. Og det er ikke sånn at alle skal klare å komme seg igjennom på første forsøk. Statistikken viser imidlertid at mange av de som styrker i forsøk, består på andre forsøk. Fem år etter inngått lærekontrakt har nesten alle (99 prosent) som har fremstilt seg til fagprøven en eller flere ganger bestått. Det er vi svært godt fornøyd med, forteller Larsen. 

Lærlinger og elektrikere slutter

Men, til tross for svært gode søkertall og stabil lav strykprosent, er ikke alt rosenrødt: Bransjen opplever at lærlinger slutter før fagprøven og flere elektrikere slutter i jobben i alderen 25-30 år. Larsen har foreløpig ingen tall på hvor mange det dreier seg om – men tilbakemeldingene fra regionskontorene, som sitter på oversikten, er urovekkende. 

Nelfo er i gang med arbeidet, og prosjektet skal gjennomføres ved hjelp av et forskningsmiljø. 

-  Det er stor mangel på fagfolk i hele landet, og det tas inn mange lærlinger – men dessverre evner vi ikke å holde på alle lærlingene og på antall elektrikere. 

Selv hoppet han av jobben som elektriker i slutten av 20-årene for å ta videreutdanning til sivilingeniør.
- Våre opplysninger er at ikke alle ferdig utdannet elektrikere går ut av bransjen, men de slutter i elektrikeryrket. Noen tar videreutdanning, andre bytter bransje – men også flere kommer tilbake som prosjektleder, lærer, konsulent eller i en jobb hos grossist. Vi vet ikke årsaken til at folk slutter, og vi må komme til bunns i dette, sier utdanningssjefen til elektro247.no.

Skal studere Vestfold

Gjennomsnittsalderen blant elektrikere er rundt 30-35 år. Det er lavt sammenlignet med flere andre håndverksyrker. Som utgangspunkt i prosjektet skal Nelfo bruke Vestfold. Det er ikke uten grunn. 

- Fylket er tett befolket og har et innovativt arbeidsmiljø – men har de siste årene opplevd at flere elektrikere har sluttet. Det blir spennende å grundig til verks. Forhåpentligvis kan vi komme med gode svar om en stund, sier Svein Harald Larsen.