- Ny fornybar produksjon, utstyr og teknologi for bærekraftig transmisjon, integrasjon og forbruk off-grid er alle viktige faktorer i arbeidet med å skape en mer bærekraftig fremtid.

Fornybar produksjon av energi, som sol- og vindkraft, er avgjørende for å redusere avhengigheten av fossile brensler og dermed også redusere utslippene av klimagasser. Med stadig nye teknologiske fremskritt blir fornybar produksjon av energi stadig mer kostnadseffektivt, og det er nå mulig å produsere energi fra fornybare kilder til samme pris eller billigere enn energi fra fossile kilder.

Utstyr og teknologi for bærekraftig transmisjon bidrar til å sikre at energien som produseres fra fornybare kilder kan transporteres til forbrukerne på en pålitelig og effektiv måte. Dette inkluderer alt fra høyspentledninger og transformatorer til smarte nettverk som kan optimalisere strømforbruket og redusere tapet av energi under overføringen.

Integrasjon og forbruk off-grid refererer til muligheten for å produsere og bruke energi uavhengig av det sentrale strømnettet. Dette er spesielt viktig i områder der det ikke er tilgang til strømnettet eller der strømforsyningen er upålitelig. Solcellepaneler og småskala vindturbiner kan brukes til å produsere strøm i slike områder, og batterier kan brukes til å lagre overskuddsenergi til senere bruk.

- Samlet sett er ny fornybar produksjon, utstyr og teknologi for bærekraftig transmisjon, integrasjon og forbruk off-grid viktige verktøy for å bygge en mer bærekraftig og motstandsdyktig energiforsyning. Disse teknologiene vil bidra til å redusere utslippene av klimagasser, redusere avhengigheten av fossile brensler og sikre at energiforsyningen er pålitelig og tilgjengelig for alle, sier Venger. 

Ny energi – Produksjon og integrasjon 2023 retter seg mot alle som er teknisk interessert i fornybar energiproduksjon og integrasjon mot nettet. Hensikten er å få større forståelse for konsepter, designutfordringer, erfaringer med drift og hvilke muligheter som kan åpne seg for leverandører og forbrukere i tiden framover.

- Arrangementet skal samle fagfolk og eksperter fra ulike sektorer som arbeider med fornybar energi og bærekraftige teknologier. Det vil gi en unik mulighet for deltakerne til å dele kunnskap og erfaringer, og å lære om de nyeste trendene og utviklingen innenfor området.

Tema for konferansen er:
Ny fornybar produksjon
Utstyr og teknologi for bærekraftig transmisjon
Integrasjon og forbruk / ‘off-grid’
 
- Ny fornybar produksjon" tar for seg nye teknologier og innovative løsninger for å øke produksjonen av fornybar energi. Dette inkluderer blant annet solenergi, vindkraft og geotermisk energi, samt batteriteknologi og smartgrid-løsninger, sier Venger. 

- Utstyr og teknologi for bærekraftig transmisjon, integrasjon og forbruk" vil se på hvordan energien kan transporteres og integreres i eksisterende systemer på en mer bærekraftig måte. Dette inkluderer blant annet overføring av energi over lange avstander, smartgrid-løsninger og energieffektive bygg, 

 "Off-grid"-temaet handler om alternative løsninger for energiforsyning og forbruk utenfor det tradisjonelle nettverket. Dette inkluderer for eksempel solenergi og batteriteknologi for isolerte områder, og bærekraftige teknologier for bygninger som ikke er koblet til det sentrale strømnettet.

Alt i alt vil NFEA's konferanse " Ny energi – Produksjon og integrasjon 2023" gi en viktig plattform for diskusjon og kunnskapsdeling om de nyeste trendene og teknologiene innenfor fornybar energi og bærekraftige teknologier. Det vil være en verdifull ressurs for alle som ønsker å være i forkant av utviklingen og bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Program og innhold finner du her