I fjor oppsto det kraftig brann i et leilighetsbygg i Hemsedal som var under oppføring, og brannen spredte seg videre til et nabobygg. Brannen startet sannsynligvis i forbindelse med arbeider med en vinkelsliper, ble det konkludert med i ettertid. Dette som ett av mange eksempel på branner som har oppstått i bygge- eller restaureringsperioden (brannen i Notre-Dame i 2019 , da katedralen var under restaurering, er kanskje den mest kjente i moderne tid).

- I byggeperioden er mange fag samlet på samme sted med bruk av ulike verktøy, varmearbeider, lamper og maskiner. I tillegg er støvete miljø og stadig endringer i bygningsmassen en utfordring for tradisjonelle brannalarmanlegg. Det er mye uforutsett som kan oppstå under bygging og rehabilitering, sier han.

Spesialutviklet til formålet

 Elotec Confire er et EN54-godkjent trådløst brannalarmanlegg som er spesialutviklet for branndeteksjon under byggeperiode, skreddersydd nettopp for å løse disse utfordringene. Løsningen er fleksibel, flyttbar og enkel å programmere og bruke. Systemet inkluderer røyk- og varmedetektorer, manuelle meldere for brann og førstehjelp, samt moduler for styring og integrasjon. Hvert system kan ha inntil 240 trådløse enheter sammenkoblet i mesh-nettverk som gir svært god rekkevidde.

Elotec, som har jobbet med trådløse brann- og sikkerhetssystemer i 20 år, har sikret større prosjekter som flyplassen på Gardermoen og byggingen av Campus Ås, Rikshospitalet E3/E4 og Gaustad sykehus – sistnevnte sammen med Datek installasjon.

- Vi ser at flere og flere byggherrer krever brannsikring i anleggsperioden, og det er en rimelig forsikring for mulig store skader og tilbakefall om en brann skulle oppstå. Noen starter ofte rivning av bygg tilhørende eksisterende drift. Brannalarmanlegget kan da ikke slås av og man må inn med en midlertidig løsning. Alternativet er at bygget blir stengt.

Elotec Confire er et EN54-godkjent trådløst brannalarmanlegg som er spesialutviklet for branndeteksjon under byggeperiode.
Elotec Confire er et EN54-godkjent trådløst brannalarmanlegg som er spesialutviklet for branndeteksjon under byggeperiode.

Uoversiktlig rømningsveier

Ofte er det også uoversiktlige rømningsveier i anleggsperioden. Det har Elotec løst gjennom sitt nye produkt Eloguide, en komplett sikringspakke for brann/nødlys under byggeperioden. Eloguide er et LED arbeidslys på trommel som har etterlysende effekt ved strømbrudd. Det vil si kombinasjonen godt arbeidslys og nødfunksjon.

-  I denne familien av produkter, finnes det også en batteribank som kobles i stikk foran Eloguide, som gir én times nøddrift ved strømbrudd.

Vil påvirke myndighetene

Elotec har gjort det til sitt samfunnsoppdrag å utvikle teknologi og løsninger som redder liv og verdier. Men også å påvirke myndighetene til å lage et regelverk som setter krav både til alarmsystemer i bygg og til kontrollintervaller. Der er det mye å gå på her til lands, påpeker han. Også når det gjelder brannsikring i byggeperioden.

- Eksempelvis er Storbritannia langt framme på dette området, hvor de har en rekke krav for byggeperioden nedfelt i en egen håndbok. Vi ønsker å påvirke til at Norge trekkes i samme retning for å redusere risikoen for at liv og verdier går tapt.

Fakta:

Elotec er totalleverandør av sikkerhet til næring, industri, landbruk, bygård, verneverdige bygg og bolig. Det Oppdal-baserte selskapet tilbyr komplette løsninger innen brannalarm, nødlys, kameraovervåking og radarteknologi.