– Fra 1. juli forandres prissystemet for det norske strømnettet. Fremover vil det være større prisforskjeller gjennom døgnet. Produktet StrømKontroll gjør det enkelt å kutte kostnader. I tillegg er dette det første strømsparingsproduktet som gir rett til Enova-støtte. Det betyr at du kan tjene inn investeringen på kort tid, sier Jørn-Are Bergh, direktør i Onninen Norge.

StrømKontroll er en pakke med et styringssystem, sensor og termostat som sikrer at varmtvannstilberederen utnytter strømmen når det er billigst. I tillegg kan pakken utvides med elbilladere, stikkontakter og flere termostater. Det er Futurehome som leverer produktene, og Onninen er eneste distributør i Norge.

– Det er mye å spare på riktig energibruk. Det betyr ikke at du skal vaske og tørke klær på natta. Men en del operasjoner i et hjem kan like gjerne gjøres på natta. Det gjelder spesielt oppvarming av varmtvann eller lading av el-bil, noe som utgjør en betydelig del av strømforbruket, sier Thomas Kristensen i Futurehome.

Kravene for Enova-støtte til strømsparing for privatpersoner:

Å søke støtte for tiltak til Smart Strømstyring er en enkel prosess på Enova.sine hjemmesider. 

Det er eier av bolig/hytte som søker denne støtten. Man kan få støtte tildelt en gang per gårds- og bruksnummer. 

Systemet skal være installert i helårsbolig eller fritidsbolig, ikke i bolig til utleie
Systemet skal være installert av autorisert installatør
Systemet skal være koblet mot Nordpol (få strømpriser i sanntid)
Systemet skal kunne styre/flytte strømbruk for minimum 2 tunge laster i hjemmet f.eks varmekabler, varmtvannstank eller elbil-lader
Styringssystemet skal ha mekanismer for å unngå overbelastning og være forberedt for effektbaserte tariffer

Dette kan forbrukere få i Enova-støtte for StrømKontroll:
Smart strømstyring: 35 % av installasjonsutgiftene, inntil 10 000 kroner, når man skaffer smarte styringssystemer for hjem og fritidsboliger. Forutsetter styringsautomatikk i boligen eller tilknytning til styringstjeneste.

Solcelleanlegg: Støtte til selve installasjonen av anlegget på 7 500 kroner. Resten av støtten avhenger av hvor stor kapasitet anlegget har. Man får 2 000 kroner per kWp installert effekt,opptil 20 kW. Det betyr at de største anleggene kan få inntil 47 500 kroner totalt.

Smart varmtvannsbereder: Inntil 5 000 kroner av totalkostnaden i støtte når man skaffer en varmtvannsbereder med styring. Totalkostnaden inkluderer varmtvannsbereder, rørleggerarbeid og elektrikerarbeid.

Vannbåren varme: Totalt 25 % av totalkostnaden, inntil 40 000 kr i tilskudd. Dette inkluderer en tiltaksbonus på inntil 15 000 kr som forutsetter at man installerer alle de tre tiltakene væske-til-vann-varmepumpe, akkumulatortank og vannbåren varme i løpet av en 20 måneders periode.