Det store spørsmålet er om elektrobransjen er godt nok rigget for å tilby markedet løsninger for det grønne skiftet og et bærekraftig samfunn. 

- Det korte svaret er ja. Det vi ser i bransjen nå, er en veldig oppmerksomhet rundt det å jobbe bærekraftig. Strømprisen har gitt oss en tupp i rumpa og har allerede tvunget oss igang med å tenke besparelse, sier Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo.

Han forteller også at om vi sammenligner oss med andre land i Europa, kommer vi faktisk ikke så godt ut. Danmark og Sveits er for eksempel mye bedre enn oss på strømsparing.

- Vi er gode til å produsere grønn strøm, men problemet er at vi sløser altfor mye med den strømmen vi har. Vi bruker strøm når vi ikke trenger den, fordi strøm så lenge har vært en rimelig ressurs. Det tar tid å endre strømvaner, sier Ove.

Han forteller videre at det er mye kompetanse og kapasitet i bransjen og at den er klar til å møte de nye kravene om bærekraft

 

- Ønsket om energieffektivisering er drevet rett i været av strømprisene

Guttormsen forteller også at kompetansen optimalt burde vært flyttet fra nybygg til energieffektivisering. Både hytter og nybygg utsettes nå, samtidig med at etterspørselen etter energieffektivisering øker. Folk kjøper ikke lenger bare solceller fordi det er lønnsomt. Flere og flere tenker at dette kan være deres bidrag til å løse energikrisa. 

- Som med kildesortering, ser vi også på dette området andre intensiver som driver folk enn utelukkende økonomi, sier han.

Selvproduksjon i tillegg til å spare

Hus i fremtiden bør ikke bare være energieffektive, men også produsere egen strøm.

- Kombinasjonen solceller, varmepumpe og godt isolerte hus gjør dette mulig. Huset bør være en energigenerator, ikke en forbruker, påpeker lederen av Nelfo. 

Han utdyper at marginalkostnaden for solceller er lav, når man likevel bygger nytt. Ove kunne derfor gjerne ønsket at det kom et pålegg om solceller. Videre sier han at det er lite motstand mot endring i bransjen og mye positiv interesse. 

De viktigste satsingsområdene for elektrikerne og installatørene

Elektrobransjen spiller en nøkkelrolle i omstillingen til et fornybart samfunn. Han er klar på hva som skal til for at bransjen skal kunne løse utfordringene som ligger foran oss.

- Vi må levere bygg og infrastruktur med gode kvaliteter som samtidig produserer energi og er energieffektive. De må sannsynligvis ha varmepumpe og solceller. Nye bygg er allerede tette og isolert godt nok. Da er neste skritt energieffektivisering og produksjon, forteller Guttormsen.

Smarthus der ulike enheter er koblet sammen for å tjene dette formålet, kommer til å bli mer og mer vanlig. Det er viktig at bransjen bidrar til formidling av kunnskap ved å ha fokus på å lære medlemmene dette i form av kursing. 

Elektrobransjen er en del av det grønne skiftet

- Vi er så ubeskjedne at vi sier elektrobransjen faktisk er en del av det grønne skiftet. Alt skal gå på strøm og alt skal være fornybart, sier Ove.

Han sier også at i selv om den strømmen vi lager i Norge er grønn, går kun halvparten av Norge på strøm. Den andre halvparten går på olje. Vi har altså gode forutsetninger til å få til mye uten at det koster oss.

Flere aktører, blant annet husprodusenter mener at elektrobransjen må bli dyktigere til å dokumentere både hvor varen kommer fra og for kundens del hva som faktisk er levert. 

Ove forteller videre at både USA og EU har regler for dette, og at det nå jobbes for å få istand et nasjonalt regelverk som skal sørge for at vi ikke kjøper varer fra land som produserer under dårlige forhold.

- Vi må tilby energismarte løsninger for en bærekraftig fremtid, avslutter Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo.