Fredrik Aandal (36) fra Lillestrøm ble 1. august 2022 ansatt i Schneider Electric som PAE (Product Application Engineer). Hans ansvar vil være å støtte tavlebyggere, installatører og prosjekterende som ønsker å utvikle smarte løsninger for fremtidens elkraftdistribusjon, med fokus på sikkerhet, pålitelighet og bærekraft.

Omfattende erfaring innen beskyttelse for elsikkerhet
Aandal har mer enn ti års erfaring i bransjen og kommer fra en annen ledende bedrift, hvor han startet som serviceingeniør på UPS og deretter ble produktsjef for lavspenningsvern. Han er utdannet fagskoleingeniør og har fagbrev som elektriker.

- Jeg er opptatt av elsikkerhet og gleder meg til å gi råd til kunder innen mange ulike segmenter, fra boligbygg til industri, og støtte dem i utviklingen av sikre, smarte elektroinstallasjoner. 

Aandal er aktiv medlem av NK 64, NK 300, NK 73 og leder NK 21/120, som fokuserer på energilagringssystemer og batteriinstallasjoner. En del av hans rolle vil være å gi opplæring og holde foredrag.

- Det jeg gledet meg mest til da jeg takket ja til denne stillingen i Schneider Electric, var å kunne benytte en vanvittig bra «verktøykasse»; et stort og innovativt sortiment av høy teknisk kvalitet for å bygge helhetlige, gjennomtenkte løsninger, sier Aandal. 


Sikkerhet og energieffektivitet innen akvakultur
Det er spesielt mye spennende som skjer innen akvakultur, en bransje i rivende utvikling. 
Moderne fiskeoppdrett på land i vannresirkulerende anlegg (RAS) er en kraftkrevende sektor og vil ha spesielt glede av hans kunnskap:
- RAS-anlegg har et stort potensial for energieffektivisering og kan spare mye penger ved å installere innovative, digitale elektroinstallasjoner. Det gjør vedlikehold og drift mye sikrere og bidrar til økt produktivitet og fiskevelferd, påpeker han. 


Elbillading er en elsikkerhetsutfordring
Private hjem har hittil hatt enkeltbelastninger på opptil 6 kW, som induksjonstopper. Men siden elbiler kom inn i bildet, har installasjonene blitt utfordret av nye kraftslukere og er nesten blitt like effektkrevende som mindre næringsbygg. Konsekvensen er økt brannfare:

- Norske hus blir nå utfordret med nye belastninger, som elbiler, og nye energilder; solcelleanlegg. Dette var tidligere typisk for mer kommersielle installasjoner. En enebolig er i dag like avansert som et teknisk industribygg, bare i mindre skala, mener han. 

Men det er ikke bare installasjonene i hus som utfordres på grunn av transportelektrifiseringen:
- Enkelte boligområder har et kraftnett som ikke er dimensjonert for å belastes av mange elbilladere. De må styrkes og moderniseres for å ivareta forsyningskvaliteten.


Er elsikkerhetsnivået i Norge høyt?
- Norge liker å tro det. Sannheten er at vi i alle år har prioritert annerledes, vi har fokusert mye på boliger og beskyttelse på forbrukssiden, mens i andre land - som Tyskland og USA - er industri- og næringsbygg, lysbue og elsikkerhet i tavler på forsyningssiden mer i fokus. 

- Fagmiljøet i Norge er preget av at vi tradisjonelt bruker IT-nett. Vi tar med den tradisjonen inn i de nye systemene der man bruker TN-nett, og gjør ting slik vi alltid har gjort. Vi er sånn sett nokså konservative. Det fører også til at elsikkerhetsnivået er veldig høyt på spesifikke områder, men nesten glemt på andre. Det betyr at man av og til møter en vegg når man prøver å tenke nytt, sier han.


Ny teknologi for elsikkerhet på høstens viktigste NEK-konferanse
Sammen med kollega Torgeir Andersen, som også er medlem i NK 64, vil Aandal holde innlegg på erfaringskonferansen som holdes i Bjørvika 22-23. november: de vil berøre temaer knyttet til elsikkerhet, og dele erfaringer om beskyttelse mot elektrisk sjokk og valg av overstrømsvern.

- Ny teknologi for energieffektivisering utfordrer elsikkerheten og standardene våre. De konvensjonelle tiltakene for elsikkerhet må utfordres. Jeg tenker blant annet på de delvis ukjente sensorene fra Schneider Electric: Acti9 AFDD serielysbuevern, VAMP lysbuevern, HeatTag sensor for deteksjon av gass- og røykutvikling fra kabelisolasjon og Easergy temperatursensorer, som monteres på strømskinner. Alt dette gir dyrebar sanntidsinformasjon som kan benyttes til å forebygge brann, avslutter Aandal med stort engasjement.