Den nye HeatTagen er enkel og integrere med eksisterende systemer i andre brannsikrings- og byggautomasjon-systemer. Slik får du en helhetlig løsning for optimal sikkerhet i hele din eiendom.
Den nye HeatTagen er enkel og integrere med eksisterende systemer i andre brannsikrings- og byggautomasjon-systemer. Slik får du en helhetlig løsning for optimal sikkerhet i hele din eiendom.

Ifølge AXA Insurance vil halvparten av selskapene som opplever brann legge ned virksomheten i løpet de 5 påfølgende årene. Konsekvensene av en brann vil ofte være mer omfattende enn bare de materielle skadene på bygningsmasse og inventar som normalt blir erstattet gjennom forsikring. 

Elektriske branner: Strenge regler og gode standarder er ikke godt nok
Alle virksomheter har lovpålagt krav om periodisk kontroll av det elektriske anlegget og planer for drift og vedlikehold – herunder rutiner for å ivareta brannsikkerhet. 

- Selv med et velutviklet og strengt regelverk for design og utstyr, vil det likevel alltid være faktorer under drift som man ikke kan prosjektere seg bort fra, påpeker Frode Laksy. Han jobber i Schneider Electric som rådgiver for rådgivende ingeniører med fokus på elektrisk sikkerhet.

- Mangel på ressurser og kompetanse til å følge opp, er en trussel. Periodisk kontroll og tidsbestemt vedlikehold vil ikke utelukke risiko for at feil og branntilløp oppstår i perioden mellom kontrollene, sier Laksy.

Mulige fallgruver er ifølge han, menneskelige feil under montering og installasjon, tilkoblingsforbindelser som løsner over tid som følge av temperatursvingninger, varmgang fra skjevbelastning eller økt last, og sist, men ikke mist, aldring og manglende vedlikehold.

Ny teknologi reduserer risiko for elektriske branner
Utfordringen kan nå løses med en helt ny, svært innovativ sensor: «HeatTag». Den overvåker temperaturen på kabler i el-tavlen kontinuerlig og kan oppdage selv de minste temperaturendringene samt varsle om potensielle brannfarer før farlige situasjoner oppstår.

Saken fortsetter under bildet:
Frode_Laksy_1600x900-1.jpg
Bildet: Frode Laksy jobber som rådgiver i Schneider Electric. 

- Takket være innebygd datakommunikasjon, kan HeatTag nå kommunisere med oss mennesker via mobil eller PC. Den raske reaksjonstiden til HeatTag gir oss verdifull tid til å handle og håndtere situasjonen før brannen sprer seg. Driftsansvarlige blir informert til enhver tid og hvor enn de befinner seg. På denne måten kan de handle i tide.