I samarbeid med Smart Innovation Norway har battericelleprodusenten HREINN vurdert over 60 mulige lokasjoner over hele landet. Nå har de konkludert med at Viken Park i Fredrikstad innfrir best på selskapets behov.

500 arbeidsplasser

– Det er veldig positivt for Fredrikstad at HREINN har valgt Viken Park. Etableringen betyr opp mot 500 arbeidsplasser og et verdifullt tilskudd til teknologi- og fornybarindustrien i kommunen, sier kommunens ordfører Siri Martinsen.

– Dette er en bransje med gode framtidsutsikter. Både behovet for batterier og utviklingen av ny batteriteknologi øker i rask takt. HREINN passer godt inn i klyngen av teknologibedrifter vi har i Nedre Glomma og vil bidra til positive økonomiske ringvirkninger i regionen.

 

God beliggenhet

Daglig Leder i HREINN Fred Martin Langøy utdyper at Viken Park er et område i Norge som utmerker seg med god beliggenhet i forhold til nærhet til E6, Sverige og Borg Havn. En annen viktig faktor er den industrielle symbiosen som GG Gruppen legger til rette for. Det vil gjøre sitt til at battericellene til HREINN vil få lavere CO2 avtrykk en våre konkurrenter. Med dette samarbeidet, har HREINN ambisjoner om å bli verdens mest bærekraftige battericelleprodusent.

– Bedrifter som HREINN stiller høye krav til tilgjengelighet, tilgang på kvalifisert arbeidskraft og bærekraftig energi. I Fredrikstad har vi kompetansemiljøer som bidrar inn i det grønne skiftet og legger til rette for kompetansetilgang til bedriftene i regionen, sier næringssjef Kari Halvorsrud.

– Vi er veldig fornøyde med HREINN sin beslutning om å etablere seg i Viken Park. Etableringen vil styrke regionen og bidra mye med sitt kunnskapsrike miljø, noe som understreker at arbeidet vi gjør innenfor nytenkende planlegging gir resultater, sier CFO i GG Gruppen, Carl-Stener Garder.

Kilde: Fredrikstad kommune