Konferansen finner sted på Thon Arena Hotell, Lillestrøm, og påmeldingsfrist er 10.februar. 

Begge dager er fylt med aktuelle temaer og sentrale innledere og debattanter, hvor 
deltakerne vil bli oppdatert på energipolitikk, rammebetingelsene og løsningene.

Hele programmet finner du her.

Kåringer av de beste prosjektene

Bærekraft i bygninger er viktigere enn noen gang, og IEE (Nelfo og Elektroforeningen) ønsker i år å løfte frem de gode byggherrene, elektroentreprenørene og leverandørene Norge har å by på, og arrangerer derfor en kåring av årets beste Byggherre, Elektroentreprenør og Leverandør.

For å nominere i en av de tre kategoriene, må bedriften du nominere oppfylle disse kriteriene:

Byggherre:
Vurdering: Må være ferdigstilt og overlevert siste 12 måneder
Datainnsamling: Energiovervåkning med tilgang til data: Målstruktur, EOS system, datainnsamling, analyser, oppløsning på målerdata
Styringssystemer: Automasjonsgrad, systemer som er tilkoblet SD og automatikk, integrasjon og samhandling mellom tekniske systemer i bygget
Energikilder: Mangfold i valg av energikilder med vekt på fornybar
Brukeropplevelse: Hvordan byget oppfattes av brukerne, inneklima, komfort og fleksibilitet

Elektroentreprenør:
Vurdering: Må være ferdigstilt og overlevert siste 12 måneder
Løsning: Hvordan bidrar den tekniske løsningen til energieffektivisering, smart bygg og gode brukeropplevelser
Prosjektgjennomføring og samarbeid: Hvordan utmerker entreprenøren seg i sammenheng med å levere tekniske systemer for energismarte bygg  «riktig med engang»

Leverandør:
Vurdering: Må være nytt konsept, produkt, løsning eller programvare lansert siste 24 måneder og brukt i et ferdigstilt prosjekt siste 12 måneder.
Innovasjon: Hvordan bidro produktet til energieffektivisering, smarte bygg og gode bruker opplevelser i prosjektet

Juryen består av styret i IEE.

Nominer årets beste Byggherre, Elektroentreprenør og Leverandør her.