Med et raskt økende antall ladestasjoner og smarte bygg har NEKs lynvernkomite valgt å sette søkelyset på økt risiko for skader forbundet med lynnedslag og overspenninger i disse områdene.

Seminaret vil gi innsikt i behovet for lyn- og overspenningsvern innenfor nevnte områder spesielt, men informasjonen kan med fordel også brukes innenfor andre installasjoner som ikke nødvendigvis i dag har elbilladere eller smarthusinstallasjoner.

- Norske organisasjoner er gode til å beskytte seg mot de mest omtalte truslene. Erfaringene viser imidlertid at overspenning er en skuffende undervurdert trussel. Resultatet er at tilstrekkelig beskyttelse mangler. Et minimum er å foreta en risikoanalyse for å kartlegge sannsynligheten for at en insident kan skje. Fysiske tiltak er allikevel en liten kostnad for å ha god nok sikkerhet, forteller Lars Ihler, fagsjef i NEK.

Ladestasjoner er sårbare

Andelen kjøretøy på norske veier som trenger lading har gjennom flere år vært sterkt stigende. På privatbilmarkedet er 80% av nye kjøretøy ladbare. Flere og flere busselskap benytter el-busser og andelen ladbare nyttekjøretøy stiger. Ikke minst er snart alle norske ferger elektriske. Felles for disse er avansert teknologi for lading og drift.

-Til nær sagt enhver tid er det verdier for millioner av kroner koblet opp mot ladestasjoner. Dagens el-kjøretøy er avhengig av avansert teknologi for å fungere. Som med annen teknologi er denne utsatt for ytre påvirkninger i form av overspenning. Et tilfelle av overspenning kan, som for eksemplet over fra landbruket, føre til skader og i verste fall havari av ladestasjonene på de berørte kursene, sier Ihler.

Program og påmelding finner du her