Faglærerkonsulent/fagskoleingeniør Jonas Nilsen er ansatt hos opplæringskontoret, og har seks klasser i vg3 elektrikerfaget.
Faglærerkonsulent/fagskoleingeniør Jonas Nilsen er ansatt hos opplæringskontoret, og har seks klasser i vg3 elektrikerfaget.

De 135 lærlingkontraktene fordeler seg slik:

Automasjonsfaget: 1

Energimontørfaget: 9

Kulde- og varmepumpemontørfaget: 1

Telekommunikasjonsmontørfaget: 12

Ventilasjonsteknikerfaget: 2

Tavlemontørfaget: 2

Elektrikerfaget: 103

Faglærerkonsulent/fagskoleingeniør Jonas Nilsen er ansatt hos opplæringskontoret, og har seks klasser i vg3 elektrikerfaget.
Espen Klippenberg Bø fra Storm elektro underviser TEK-gruppa i byggautomasjon.

Vil være et komplett opplæringskontor

Opplæringskontoret for elektrofag har tilholdssted i det såkalte KPS-bygget ved Tunevannet i Sarpsborg. I det gamle industribygget har de har bygd opp en læringsarena for både teori og praksis i alle relevante fag, som tar elevene helt fra den spede starten som lærling til gjennomført fagprøve.

I tillegg til de fagene nevnt over, dekker opplæringstilbudet også fagene låsesmed, dataelektroniker, elektroreparatør,  heismontør og flysystemmekaniker. Neste år kommer også droneoperatørfaget fra Glemmen videregående skole. 

- Vi ønsker å være et komplett opplæringskontor, både i forhold til fasiliteter, bredden i fagtilbudet og kvaliteten på opplæringen, sier Rådal.

Det er opplæringskontoret som skriver kontrakt med lærlingene og som ivaretar opplæringen bedriftene ikke utfører selv. I tillegg til å sørge for det teoretiske påfyllet, er de jevnlig ute i bedrift for å følge opp lærlingene – og sørger for det at de får den praktiske opplæringen de skal ha.

VG2 – elevene Johannes Richardsen og Henrik Warem i full sving med praktiske oppgaver. ---
VG2 – elevene Johannes Richardsen og Henrik Warem i full sving med praktiske oppgaver. ---

Gode fasiliteter

En rekke skreddersydde arbeidsstasjoner gir elevene realistiske og virkelighetsnære treningsfasiliteter, og for å sikre høy fagkompetanse til alle fagområdene, henter de inn eksterne ressurser i tillegg til egne ansatte.

- For å kunne gi et tilbud til alle, har vi etablert en egen, felles gruppe for alle «tekniske fag» der det ikke er eksamenskrav på VG3. Denne gruppen har vi kalt TEK, som får eget kursopplegg der vi kombinerer kurs som er relevante for flere fagområder. Der har vi øket intensiteten på kursopplegget fordi vi kan kalle inn flere grupper.

Her er det stolpeanlegg og nettstasjon for energimontører, kuldeanlegg for trening og anlegg for automatikere.

Rådal trekker også fram den avanserte feilsøkestasjonen med programmerbar logisk styring (PLS), som er bygd i samarbeid med de tekniske høyskolemiljøene i Østfold. I en egen «leilighet», kan systemet automatisk programmere 40 ulike feilsituasjoner, og som iverksettes i tilfeldig rekkefølge. Det gir en svært god læringsarena.

VG2 – elevene Johannes Richardsen og Henrik Warem i full sving med praktiske oppgaver. ---
- Vi har bygd kanskje landets mest avanserte feilsøkestasjon i samarbeid med det tekniske høgskolemiljøet i Østfold, forteller daglig leder Knut Rådal.

Fagprøver avviklet i prøvestasjon 2022

At det er høy kvalitet på opplæringen, kan enkelt bekreftes av avlagte fagprøver. Eksempelvis er det i energimontørfaget avviklet 16 fagprøver, hvorav 11 fikk bestått meget godt.

- Det er vi utrolig godt fornøyd med, som viser at det er gjort en eksemplarisk jobb på alle ledd i opplæringen, bedrifter og rullering på arbeidsoppdrag, kurs og opplæring på OKE, gode og riktige kursholdere blir benyttet til opplæringen hos oss. Det har virkelig vært en offensiv innen dette fagområdet, som vi ser resultater av nå.

Vi kan også nevne at det ble avlagt 108 fagprøver i elektrikerfaget, hvor 23 fikk bestått meget godt og 66 bestått, av 6 avviklede fagprøver i teknisk anlegg fikk 4 bestått meget godt og 2 bestått - og av de 10 gjennomførte fagprøvene i telekommunikasjonsmontørfaget fikk 3 bestått meget godt og 6 bestått.

Remi Gunnersen er hentet inn fra Borg Svakstrøm for å lede elevene gjennom telekommunikasjonsfaget.
Remi Gunnersen er hentet inn fra Borg Svakstrøm for å lede elevene gjennom telekommunikasjonsfaget.

Jobber tett på bedrifter og lærlinger

- En av de viktigste suksessfaktorene, er at vi er ute i medlemsbedriftene hvert halvår og følger opp lærlingene, sier fagopplæringskonsulent Judith Hegge.

-Vi blir litt vaktbikkjer, men samtidig er vi der for å bistå bedriftene. Det er ikke alle som har alle fagområder i læreplanen i den daglige driften, som. resulterer i at mange holder igjen i forhold til å ta inn lærlinger. I slike tilfeller kan vi hjelpe dem til å legge opp et løp som oppfyller læreplanen.

Opplæringskontoret har også godt samarbeid med skolene, og Hegge mener det er godt samsvar mellom fagutdanning og behovet i næringslivet. Den største utfordringen, ligger i å rekruttere tilstrekkelig antall elektrikere. Skal de få til det, må flere velge denne yrkesretningen.

- Vi kommer til å legge enda mer ressurser framover i å informere om elektrikerutdannelse, som er et fag med utrolig mange muligheter. Skal vi lykkes med å øke interessen, må vi inn på ungdomsskolene og snakke med elevene som står foran sine yrkesvalg. Det ligger spesielt et stort potensial å kunne rekruttere flere jenter, sier hun.