Bengt Ulvin har utdannelse innen ledelse og logistikk, mange års erfaring fra Forsvaret fra blant annet spesialoperasjoner, og har over 10 års erfaring fra lignende stillinger i bygg- og anleggsbransjen. Han kommer fra stillingen som daglig leder for Garda Sikring AS, som leverer sikringsløsninger for bygg og anlegg, industri og statlige virksomheter.
Han har de siste 10 årene, i bygg og anleggsbransjen, opparbeidet seg et meget godt kundenettverk og relevant erfaring innen prosjektledelse, HMS, strategi og drift.

Fra nyåret 2022 har Trondheim tre selvstendige FLOW-selskap (Rør/Klima/Elektro), som alle sørger for sin egen vekst og lønnsomhet, men som sammen bidrar til å skape synergier både internt mellom fagene og eksternt overfor markedet og kundene. Samlet har selskapene en meget bra ordrereserve og en klar strategi om videre lønnsom vekst i regionen.

- Det var flere grunner til at jeg takket «ja» til stillingen hos FLOW Group. For det første fikk jeg en meget god dialog med styret, og ble spesielt imponert hvordan verdier, kultur, strategi og lederskap er viktige grunnpilarer for bedriften. Videre har jeg sterk tro på visjonen til FLOW og hvordan samhandling og holdninger skaper gode vilkår for vekst og hvordan vi sammen kan skape begeistring for våre kunder fremover. Jeg har stor tro på fremtiden til selskapene og er meget begeistret og takknemlig for å ha blitt en del av teamet, sier Bengt i pressemeldingen. 

- FLOW Group har en meget klar strategi for hvordan man ønsker å jobbe, et meget sterkt fokus på menneskene, kunder og lederskap, og har samtidig de riktige verktøyene for å lykkes. Samtidig som det er en klar styrke ved at fagene (Rør/Klima/Elektro) kan dra synergier sammen, ønsker vi også å styrke fagene separat og etablere gode fagmiljø. Dette er noe jeg gleder med til å ta fatt på, og jeg har allerede blitt godt kjent med mange av mine nye kolleger, og jeg er meget entusiastisk for fremtiden og til å få skape gode øyeblikk sammen med mine kolleger, avslutter BengtUlvin.

- FLOW Elektro Midt-Norge AS står nå foran en spennende fase, hvor vekst og lønnsomhet står sentralt i strategien, og med Bengt som leder for selskapet så har vi store forventninger til at våre ambisjoner og strategi blir realisert. Bengt tilfører lederkvaliteter som bidrar til å bygge en organisasjonskultur hvor medarbeidernes stolthet og prestasjoner står sentralt, og hvor resultater skapes gjennom en sterk lagånd og sunne verdier sier Greif Sæther - styremedlem i selskapet. 

- FLOW Elektro Midt-Norge vil sammen med sine søsterselskap i Trondheim; FLOW Trøndelag VVS AS og FLOW Klima Trøndelag AS videreutvikle Trøndelags mest spennende tekniske fagmiljø innen rør, elektro og ventilasjon, avslutter Greif Sæther.