Inn i stillingen tar Gustav med seg erfaring fra flere elektrostillinger hos blant andre Bravida, Caverion og ServiceElektrikeren. Arbeidserfaringen er i all hovedsak opparbeidet innen segmentet service med fokus på gjennomføringsevne og kompetanse som sikrer varig verdiskapning for kunden. De siste tolv årene har Gustav jobbet som prosjektleder og utviklet gode relasjoner til markedet, leverandører og fagarbeidere. 

–Jeg motiveres stort av å være del av et lag der menneskelig kapital, utvikling og felles struktur står i fokus, forklarer Gustav. Han forklarer videre at FLOWs gjennomføringsevne var noe han tidlig lot seg begeistre av. 

–Gjennomføringsevne er det som skaper gode og varige relasjoner til kunden og sikrer at leveransen blir levert i tråd med forventet kvalitet, HMS og økonomi, supplerer han. 

Av utdannelse er Gustav elkraftsingeniør og elektroinstallatør. 
–Jeg startet med fagbrev innen elektrikerfaget for drøye tyve år siden og har siden bygget på med teori som har supplert stillingene jeg har innehatt. Man kan godt si at etterutdanning og utvikling har blitt en hobby. Jeg liker utvikling, og der sammenfaller mine fremtidige ønsker godt med FLOWs visjon om kontinuerlig utvikling og kompetansebygging, sier han. 

FLOWs strategi er å ha ett spesialistselskap innen hvert av de 3 fagområdene (elektro/klima/rør) i hvert geografisk sted som FLOW prioriterer å være etablert. De tre spesialistselskapene skal rendyrke sin egen vekst og lønnsomhet, men samarbeide tett med hverandre for å utvikle en unik konkurransekraft og skape synergier internt for gruppen og eksternt for kundene. 

Dette er en strategi som motiverer en entusiastisk Gustav Riisøen. 

-Jeg ser frem til man utvider i Bergen med rør og klima slik at man også kan tilby tverrfaglige løsninger til våre kunder. Jeg brenner skikkelig for å levere gode tverrfaglige løsninger. Det begeistrer kunder, forklarer Gustav. 
- De senere årene har markedet vært i endring i retning av at tekniske anlegg blir mer komplekse og at de forskjellige systemene får langt flere integrasjonsflater og grensesnitt. Heldigvis har jeg erfaring som teknisk byggeleder og ITB-rådgiver også. Det har gitt verdifull prosessforståelse i prosjekter, og er en god plattform for bedre kommunikasjon med kunde på hva de trenger og hvilke funksjoner som er av betydning for dem. Videre har byggeprosesser blitt langt mer profesjonalisert med prosjekteringsgrupper og byggherreorganisasjoner, sier Gustav. 

- Med komplekse anlegg følger også høyere krav om kompetanse og gjennomføringsevne på drift og vedlikehold. Her må man bidra med kompetanse, kvalitet og gjennomføringsevne. Kort fortalt FLOWs verdier, tilføyer Gustav raskt. 

-Nå gleder jeg meg stort til høsten og få komme i gang Bergen. Jeg skal stå på for å begeistre kunder og ansatte, smiler han entusiastisk. 

- Vi er meget godt fornøyd med å få Gustav Riisøen som leder for vår elektro-satsing i Bergen, og FLOW Elektro Bergen står nå foran en spennende fase, hvor vekst og lønnsomhet står sentralt i strategien. Med Gustav som leder for selskapet så har vi store forventninger til at våre ambisjoner og strategi blir realisert. Gustav tilfører erfaring, kompetanse og personlige kvaliteter som vil bidra til å bygge en organisasjonskultur hvor medarbeidernes stolthet og prestasjoner står sentralt, og hvor resultater skapes gjennom en sterk lagånd og sunne verdier, avslutter Håvard Hildrum - styremedlem i FLOW Group.